Ugrás a fő tartalomra.

Általános szerződési feltételek

Minden szakasz kinyomtatása

 

1.      BEVEZETÉS

 

A jelen általános szerződési feltételekben a „mi” és ennek ragozott alakjai és implicit formái, valamint a „Vállalat” és a „Hotels.com” kifejezés és ezek ragozott alakjai a texasi Hotels.com, L.P. korlátozott felelősségű társaságot (székhelye: 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA) és annak partnercégeit és/vagy mindezek szállítóit és szolgáltatóit jelenti, az „Ön” és ennek ragozott alakjai pedig azt a magánszemélyt jelentik, aki fiókot hoz létre nálunk, és/vagy azt az ügyfelünket jelenti, aki közvetlenül a jelen weboldalon keresztül vagy közvetetten bármelyik olyan partnercégünkön keresztül foglal szállást, amelyen keresztül szolgáltatásokat nyújtunk.

 

A jelen általános szerződési feltételek a következő szakaszokból állnak:

(1)   Bevezetés

(2)   A Hotels.com weboldal használata

(3)   Adatvédelmi nyilatkozat

(4)   A termékek és szolgáltatások típusai

(5)   Szállítói szabályok és korlátozások

(6)   Úti célok és utazási tanácsok

(7)   Keresési találatok rendezése

(8)   Árak

(9)    Szolgáltatási díjak, adók és adókiegészítési díjak

(10) Fizetések

(11) Valutaátszámító

(12) Árgarancia

(13) Árkedvezményre jogosító kódok

(14) Titkos árak

(15) Hotels.com™ Rewards

(16) Felhasználói értékelések, megjegyzések, fényképek és tartalmak

(17) Fényképek beküldésére vonatkozó irányelvek

(18) Értesítés szellemi tulajdon bitorlásáról

(19) Az ügyfelek panaszai

(20) Felelősség

(21) Kártalanítás

(22) Harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások

(23) A jelen weboldalon elérhető szoftverek

(24) Általános rendelkezések

(25) Irányadó jog és joghatóság

(26) Az applikáció használata

 

2.      A HOTELS.COM WEBOLDAL HASZNÁLATA

 

A Hotels.com weboldalt a Hotels.com kizárólag azért tartja fenn, hogy segítsünk ügyfeleinknek az utazással kapcsolatos termékek és szolgáltatások felkutatásában, megkeresésében és foglalhatóságának megállapításában, valamint a foglalások és a szállítókkal történő egyéb üzleti tranzakciók jogszerű bonyolításában. Szolgáltatásainknak más célja nincs, egyéb célra nem vehetők igénybe.

 

A jelen weboldalt azzal a feltétellel kínáljuk fel Önnek használatra, hogy változatlan formában elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben a weboldal Ön általi használatának időpontjában – adott esetben ideértve bármely utazásfoglalás időpontját is – található feltételeket és értesítéseket. Az Ön fiókjának minden Ön általi használatára és az Ön fiókjához kapcsolódó információk minden általunk történő felhasználására a jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak. A jelen általános szerződési feltételek (valamint az alábbiakban hivatkozott és/vagy az Ön számára bármely foglalás véglegesítése előtt elérhetővé tett bármilyen szállítási szabályok és korlátozások) alkalmazandók továbbá a jelen weboldalon keresztül kínált és nyújtott szolgáltatásokra is. Azzal, hogy használja a jelen weboldalt, Ön elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt összes ilyen kikötést, feltételt és értesítést, és Ön a felelős azért, hogy megismerje a jelen általános szerződési feltételeket és bármilyen szállítói szabályokat és korlátozásokat.  Ha nem fogadja el a jelen általános szerződési feltételeket, akkor nem jogosult a jelen weboldal használatára. A Hotels.com kiterjesztheti a jelen általános szerződési feltételekben foglalt előnyöket azokra a partnercégeire, amelyek online utazási szolgáltatást nyújtanak.

 

A Hotels.com fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a jelen általános szerződési feltételekben található vagy benne hivatkozott olyan feltételeket, kikötéseket és értesítéseket, amelyeknek alapján a jelen weboldalt/ezeket a szolgáltatásokat kínálja, a szállítók továbbá bármikor módosíthatják a jelen általános szerződési feltételekben hivatkozott szállítói szabályokat és korlátozásokat, Ön pedig magára nézve kötelezőnek fogadja el azokat a feltételeket, amelyek a jelen weboldal és a weboldal szolgáltatásai Ön általi használatának időpontjában – adott esetben ideértve bármely utazásfoglalás időpontját is – hatályban vannak.  A jelen általános szerződési feltételeket semmilyen illetéktelen személy nem módosíthatja, ideértve a Hotels.com alkalmazottjait is.

 

Javasoljuk, hogy foglaláskor mentse vagy nyomtassa ki a jelen általános szerződési feltételeket, hogy a későbbiekben hivatkozni tudjon rájuk.

 

Ön szavatolja, hogy Ön betöltötte 18. életévét (vagy az országában a nagykorúság korhatáraként meghatározott életkort), és hogy jogában áll megkötni a jelen szerződést, valamint a jelen weboldalt a jelen szerződésben foglalt összes feltételnek, kikötésnek és értesítésnek megfelelően használni.

 

Ön pénzügyi felelősséget vállal a jelen weboldal minden Ön általi használatáért (valamint az Ön fiókjának mások általi használatáért, ideértve többek között az Önnel egy háztartásban élő kiskorúak általi használatot is), beleértve ebbe azt is, hogy Ön teljes mértékben köteles megfizetni a jelen weboldal Ön általi használatából eredő minden költséget, díjat, vámot és adót. Ön vállalja, hogy felügyeli a jelen weboldal kiskorúak által az Ön nevében vagy az Ön fiókján keresztül történő minden használatát. Ön azt is szavatolja, hogy a jelen weboldal használata során Ön és az Önnel közös háztartásban élő más személyek által megadott minden adat valós és pontos.

 

A jelen weboldal kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára szolgál. A jelen weboldalon található tartalom és információ (ideértve többek között az utazási szolgáltatások árát és foglalhatóságát is), valamint az ilyen tartalom és információ biztosításához használt infrastruktúra a Hotels.com vagy a Hotels.com szállítóinak és szolgáltatóinak jogvédett tulajdona. Ezért a jelen weboldal használatának egyik feltételeként Ön vállalja, hogy semmilyen kereskedelmi vagy nem-személyes célra nem fogja használni (sem közvetlenül, sem közvetett módon) sem a jelen weboldalt, sem az azon található tartalmakat, illetve információkat. Bár korlátozottan készíthet másolatot a jelen weboldalon keresztül megvásárolt utazáshoz vagy szolgáltatásokhoz tartozó útitervéről (és a kapcsolódó dokumentumokról), Ön vállalja, hogy nem módosít, nem másol le, nem terjeszt, nem továbbít, nem jelenít meg, nem hajt végre, nem többszöröz, nem hoz nyilvánosságra, nem ad licencbe, nem ruház át, nem értékesít és nem értékesít tovább a jelen weboldalról megszerzett semmilyen információt, szoftvert, terméket és szolgáltatást, továbbá származtatott munkát sem készít belőlük. Ezenfelül Ön vállalja, hogy:

 

 • sem a jelen weboldalt, sem annak tartalmát nem használja semmilyen kereskedelmi célra, többek között utazási szolgáltatások vagy más termékek továbbértékesítés céljából történő foglalására;
 • a Hotels.com kifejezett írásos engedélye nélkül a jelen weboldalon található semmilyen tartalmat vagy információt semmilyen célból nem ér el, nem követ nyomon és nem másol le semmilyen robottal, pókkal, adatbányász-eszközzel vagy egyéb automatizált eszközzel, sem semmilyen kézi eljárással;
 • nem sérti meg a jelen weboldal semmilyen robotkizáró fejléce által meghatározott korlátozásokat, és nem kerüli meg, illetve nem játssza ki a jelen weboldalhoz való hozzáférést megakadályozó vagy korlátozó egyéb intézkedéseket;
 • nem tesz semmi olyat, ami észszerűtlen vagy aránytalanul nagy terhelést jelent vagy jelenthet a Hotels.com infrastruktúrája számára (hogy ilyen helyzet fennáll-e, azt a Hotels.com saját hatáskörében állapítja meg);
 • a Hotels.com kifejezett írásos engedélye nélkül a jelen weboldal egyetlen részére (ideértve többek között bármilyen utazási szolgáltatás vásárlási útvonalát is) vonatkozóan sem alkalmaz deep-link technológiájú keresést semmilyen célból; továbbá
 • nem használja a jelen weboldat semmilyen törvénytelen vagy a jelen általános szerződési feltételek által tiltott célra.

 

Ön elfogadja, hogy a jelen weboldal utazási szolgáltatások foglalását lehetővé tevő funkciói kizárólag arra használhatók, hogy segítségükkel jogszerűen foglaljon vagy vásároljon saját maga vagy olyan másik személy számára, akinek a nevében Ön jogszerűen eljárhat. Tilos többek között bármilyen spekulatív, hamis vagy csalárd foglalás, továbbá bármilyen továbbértékesítési célból történő foglalás. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen weboldal túlzott használata, az azon végzett gyanús tevékenységek, a csalás jelei, vagy a jelen weboldal utazási szolgáltatások foglalását lehetővé tevő funkcióival való visszaélések azt eredményezhetik, hogy a Hotels.com lemondja az Ön nevéhez, e-mail-címéhez vagy fiókjához tartozó foglalásokat, és lezárja a kapcsolódó Hotels.com-fiókokat. A Hotels.com akkor is lemondhatja az Ön nevéhez, e-mail-címéhez vagy fiókjához tartozó foglalásokat, és lezárhatja a kapcsolódó Hotels.com-fiókokat, ha Ön több foglalást hajtott végre a jelen weboldalon, és a Hotels.com (méltányosan eljárva) arra a következtetésre jut, hogy az ilyen foglalások valamelyike továbbértékesítési célból történt. A Hotels.com fenntartja a jogot arra, hogy ha az ilyen lemondott foglalások vissza nem térítendő foglalások, akkor ne adjon Önnek visszatérítést a lemondott foglalásokért.

 

A Hotels.com fenntartja a jogot arra, hogy ha Ön bármilyen tisztességtelen tevékenységet folytatott, akkor a Hotels.com megtegye a szükséges jogi lépéseket, és követelje Öntől a Hotels.com-ot ért anyagi kár, többek között a perköltségek és egyéb károk megtérítését.

 

Amennyiben Ön vitatja egy foglalás lemondásának vagy egy fiók felfüggesztésének vagy lezárásának jogosságát, forduljon az ügyfélszolgálathoz a weboldal „Támogatás és GYIK” részének „Kapcsolat” paneljén található telefonszámon és további elérhetőségeken.

 

3.      ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A Hotels.com számára fontos, hogy védve legyenek az Ön személyes adatai.  Hogy megismerje jelenlegi gyakorlatainkat, kérjük, ide kattintva tekintse át Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amely a weboldal Ön általi használatára vonatkozóan is irányadó.

 

4.      A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI

 

4.1.   Szállásfoglalások

 

4.1.1.      „Fizetés most/online” vagy „fizetés később/a szálláshelyen”

Bizonyos szálláshelyek esetében a weboldalon keresztül történő foglaláskor Ön választhat a „fizetés most/online” és a „fizetés később/a szálláshelyen” lehetőségek közül.Ha a „fizetés most/online” fizetési lehetőséget választja, akkor közvetlenül mi tesszük a szolgáltatást elérhetővé az Ön számára, és Önnek azonnal ki kell fizetnie a fizetendő összeget az Ön által kiválasztott pénznemben.A fizetendő összeget beszedő és az Ön hitelkártyáját megterhelő vállalat a TPX vagy egy másik, Hotels.com néven üzleti tevékenységet folytató Hotels.com-vállalat (meghatározását lásd alább), amely a kifizetett összeget a Hotels.com L.P. nevében szedi be. A „TPX” a Travel Partner Exchange S.L. vállalatot (székhelye: Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Spanyolország) jelenti.

 

Ha a „fizetés később/a szálláshelyen” lehetőséget választja, akkor a szálláshely fogja felszámítani Önnek a fizetendő összeget a kiválasztott pénznemben, amikor Ön már az adott szálláshelyen tartózkodik.Ha a „fizetés később/a szálláshelyen” lehetőséget választja, akkor közvetlenül a szálláshely teszi a szolgáltatást elérhetővé az Ön számára. Az ilyen tranzakciók esetében Ön a szálláshellyel köt szerződést, mi pedig kizárólag Ön és a szálláshely közötti közvetítőként (de nem fizetési közvetítőként) járunk el, az Ön foglalásának adatait a megfelelő szálláshelyhez továbbítjuk, Önnek pedig visszaigazoló e-mailt küldünk a szálláshely nevében. Amennyiben a „fizetés később/a szálláshelyen” lehetőséget választja, és nem jelenik meg, vagy lemondja a foglalást, a szálláshely elmaradó vendég után fizetendő vagy lemondási kötbért számíthat fel (bármilyen díjra vonatkozó információról a foglalási folyamat alatt értesül). Ilyen esetben vagy a szálláshely, vagy mi a szálláshely helyi pénznemében számítja/számítjuk fel a szálláshelyen érvényes elmaradó vendég utáni vagy lemondási kötbért.

 

Függetlenül attól, hogy online fizetés esetén mi tesszük a szolgáltatást elérhetővé az Ön számára, vagy, ha a későbbi fizetést választja, a szálláshely teszi a szolgáltatást elérhetővé az Ön számra, a foglalási folyamat során és a visszaigazoló e-mailben Ön meg fogja kapni az általános szerződési feltételeket és a szálláshelyi szabályokat és korlátozásokat.

 

4.1.2.Szállásfoglalások visszaigazolása, módosítása és lemondása

 

Ön e-mailben kapja meg a Foglalási visszaigazolást, amelyben olyan fontos elemek találhatók, mint a lefoglalt szolgáltatás(ok) leírása és ára. Ha Ön a foglalástól számított 24 órán belül nem kapja meg e-mailben a Foglalási visszaigazolást, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.  A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Ön által végrehajtott foglalást a Hotels.com vagy a Hotels.com szállítóinak információs rendszereiben tárolt adatok igazolják. A számítógépeken vagy elektronikus adathordozókon tárolt adatok érvényes bizonyítékul szolgálnak, és ezért ugyanúgy – ugyanolyan körülmények között és ugyanolyan bizonyító erővel – elfogadandók, mint egy fizikai formában létező írásos dokumentum.

 

Szállásfoglalását vagy online, Hotels.com-fiókjába bejelentkezve, a Foglalások menüpont alatt módosíthatja vagy mondhatja le, vagy úgy, hogy e-mailt ír ügyfélszolgálatunknak a help@hotels.com címre, vagy úgy, hogy további tájékoztatásért a weboldal „Támogatás és GYIK” részének „Kapcsolat” paneljén található elérhetőségek valamelyikén az ügyfélszolgálathoz fordul.

 

Önnek nincs automatikusan joga arra, hogy felmondja a velünk kötött szerződését, vagy hogy lemondja a szálláshelynél intézett foglalását, kivéve, ha az a szálláshely, amelyhez az Ön foglalása tartozik, speciális szabályai és korlátozásai között ilyen jogot biztosít Önnek. A szálláshelyi szabályokat és korlátozásokat a foglalás véglegesítése előtt elérhetővé tesszük az Ön számára.

 

Ön vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatást közvetlenül a szálláshely teszi elérhetővé az Ön számára, Ön megfizeti a szállító által követelt bármilyen Önnél felmerülő lemondási kötbért és módosítási díjat. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ha a szolgáltatást mi tesszük elérhetővé az Ön számára, akkor áthárítsunk Önre a foglalás(ok) szálláshelynél történő lemondása vagy módosítása esetében nálunk felmerülő bármilyen lemondási kötbért vagy módosítási díjat. Egyes szálláshelyek bizonyos esetekben nem engedik meg a véglegesített foglalások módosítását vagy lemondását; erről a foglalásokra vonatkozó szabályok és korlátozások adnak tájékoztatást. Ön vállalja, hogy foglalásai tekintetében betartja az alkalmazandó általános szerződési feltételeket.

 

A Hotels.com-nál díjmentesen módosíthatja a vendég nevét, az ágytípust, a dohányzásra vonatkozó preferenciát, a különleges kéréseket, az akadálymentesítési lehetőségeket, a szobatípust, a vendégek számát és az utazási dátumokat, a szállítók azonban díjat és/vagy lemondási kötbért számíthatnak fel. A díjak foglalásonként változnak, ezért, kérjük, bármilyen foglalás véglegesítése előtt tanulmányozza át az Ön számára elérhetővé tett szabályokat és korlátozásokat. A visszaigazoló e-mailben is részletes információkat találhat.

 

A Hotels.com (és az érintett szállítók) fenntartja (fenntartják) a jogot arra, hogy lemondjon (lemondjanak) egy foglalást, ha nem kapja (kapják) meg időben és hiánytalanul a foglaláshoz kapcsolódó összegeket, bármely felszámítandó módosítási díjat is ideértve.

 

Ha egy szálláshely nem tudja biztosítani a lefoglalt szállást, a Hotels.com semmiféle felelősséget nem vállal az áthelyezéssel kapcsolatos költségek vonatkozásában.

 

Ha Ön nem jelenik meg a foglalás első éjszakájára, de szándékában áll bejelentkezni a foglalás fennmaradó éjszakáira, akkor foglalását legkésőbb a bejelentkezés eredeti napján meg kell erősítenie a Hotels.com weboldalán, mert ellenkező esetben a teljes foglalása lemondásra kerülhet. Ha nem erősíti meg a foglalásban bekövetkezett változásokat a Hotels.com weboldalán, akkor a teljes foglalás lemondásra kerülhet, és visszatérítést is csak az adott szálláshely szabályainak és korlátozásainak figyelembevételével kaphat, ahogyan erről a foglalási folyamat során tájékoztatás is kap.

 

4.1.3.Népes csoport számára és hosszú tartózkodási időre szóló foglalások

 

Ön nem foglalhat online módon 8-nál több szobát ugyanannál a szálláshelynél/ugyanazokra a tartózkodási dátumokra. Ha azt állapítjuk meg, hogy különböző foglalások során Ön összességében több mint 8 szobát foglalt, akkor jogunkban áll lemondani a foglalásait, és felszámítani Önnek az alkalmazandó lemondási kötbért. Amennyiben vissza nem térítendő előleget fizetett, az előleg összegét elveszíti. Ha 9 vagy több szobát kíván foglalni, akkor a csoportos utazásokkal foglalkozó munkatársainkhoz kell fordulnia telefonon, vagy a weboldalon ki kell töltenie a csoportos utazásra vonatkozó űrlapot. Egyik csoportos utazásokkal foglalkozó munkatársunk megvizsgálja kérését, és felveszi Önnel a kapcsolatot a foglalás lebonyolításának ügyében. Előfordulhat, hogy Önnek írásos szerződést kell kötnie és/vagy vissza nem térítendő előleget kell fizetnie.

 

Ön nem foglalhat online módon 28 éjszaknál hosszabb időtartamra ugyanazon a szálláshelyen. Ha azt állapítjuk meg, hogy különböző foglalások során Ön összességében több mint 28 éjszakára foglalt szállást, jogunkban áll lemondani a foglalásait, és felszámítani Önnek az alkalmazandó lemondási kötbért. Amennyiben vissza nem térítendő előleget fizetett, az előleg összegét elveszíti. Ha 29 vagy több éjszakára kíván szállást foglalni, a Hotels.com hosszú tartózkodásokkal foglalkozó munkatársaihoz kell fordulnia telefonon, vagy a weboldalon ki kell töltenie a hosszú tartózkodású utazásra vonatkozó űrlapot. Egyik hosszú tartózkodásokkal foglalkozó munkatársunk megvizsgálja kérését, és felveszi Önnel a kapcsolatot a foglalás lebonyolításának ügyében. Előfordulhat, hogy Önnek írásos szerződést kell kötnie és/vagy vissza nem térítendő előleget kell fizetnie.

 

5.      SZÁLLÍTÓI SZABÁLYOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Ha közvetlenül mi tesszük a szolgáltatást elérhetővé az Ön számára, akkor a jelen általános szolgáltatási feltételek magukban foglalják a szállítók általános szerződési feltételeit/szabályait és korlátozásait is, amelyeket a foglalás véglegesítése előtt elérhetővé teszünk az Ön számára, és amelyeket a foglalás véglegesítésével Ön el is fogad.Kérjük, figyelmesen olvassa el a szállítói feltételeket. Ön vállalja, hogy teljesíti a jelen általános szerződési feltételeket és a szállítók általános szerződési feltételeit/szabályait és korlátozásait, ideértve többek között azt is, hogy minden fizetendő összeget annak esedékességekor megfizet, és betartja a szállítói szabályoknak és korlátozásoknak az ellátások, a termékek, illetve a szolgáltatások foglalhatóságára és használatára vonatkozó rendelkezéseit.Ön a felelős azért, hogy foglalás előtt megismerje a szállítók általános szerződési feltételeit.

 

Ön tudomásul veszi, hogy egyes, bizonyos szolgáltatásokat és/vagy programokat kínáló harmadik fél szolgáltatók megkövetelhetik, hogy az általuk kínált szolgáltatás és/vagy program igénybevétele előtt Ön aláírja felelősségkizáró nyilatkozatukat. Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen ilyen szállítói általános szerződési feltételnek bármilyen megszegése foglalásának (foglalásainak) vagy vásárlásának lemondását és azt eredményezheti, hogy Önt nem engedik fel a repülőjáratokra, nem engedik, hogy megszálljon a szálláshelyeken, nem engedik, hogy igénybe vegye az autókat, továbbá hogy Ön elveszíti az ilyen foglalásért (foglalásokért), illetve az ilyen vásárlásnál Ön által kifizetett összegeket, és hogy a Hotels.com az Ön bankszámlájára terheli az ilyen szerződésszegés eredményeképp a Hotels.com-nál felmerülő bármilyen költségeket. Teljes mértékben Ön köteles megfizetni a jelen weboldal használatából felmerülő összes költséget, díjat, vámot, adót és kivetett adót.

 

6.      ÚTI CÉLOK ÉS UTAZÁSI TANÁCSOK

 

Ön a felelős annak biztosításáért, hogy Ön teljesítse a külföldi országokba való belépés feltételeit, és hogy utazási dokumentumai, például az útlevelei és (átutazó, üzleti, turista és egyéb) vízumai rendben legyenek, és teljesüljenek a külföldi országba való belépés bármilyen egyéb feltételei.

 

Bár a legtöbb utazás, a külföldi úti célokra történő utazásokat is ideértve, rendkívüli esemény nélkül zajlik le, bizonyos úti célok esetén nagyobb a kockázat, mint másoknál. A Hotels.com arra biztatja az utasokat, hogy tanulmányozzák át az illetékes kormányzati hatóság által kiadott, utazással kapcsolatos tiltásokat, figyelmeztetéseket, bejelentéseket és tanácsokat.

 

AZZAL, HOGY A WEBOLDALON KONKRÉT ÚTI CÉLOKRA IRÁNYULÓ UTAZÁSI TERMÉKEKET KÍNÁL, A HOTELS.COM NEM JELENTI KI ÉS NEM SZAVATOLJA, HOGY AZ ILYEN ÚTI CÉLOKRA TÖRTÉNŐ UTAZÁS TANÁCSOS VAGY NEM REJT MAGÁBAN KOCKÁZATOT, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ILYEN ÚTI CÉLOKRA TÖRTÉNŐ UTAZÁSBÓL SZÁRMAZÓ ESETLEGES KÁROKÉRT ÉS VESZTESÉGEKÉRT.

 

Egészség: Bármikor megváltozhat, hogy az utazáshoz milyen oltások javasoltak, és Önnek indulása előtt meg kell kérdeznie orvosától, hogy éppen miket javasolnak. Ön a felelős azért, hogy utazásához kapcsolódóan megszerezze a javasolt oltásokat, bevegye az összes javasolt gyógyszert, és kövesse az összes orvosi utasítást.

 

7.      KERESÉSI TALÁLATOK RENDEZÉSE

Weboldalainkon számos utazási lehetőség található, és azt szeretnénk elérni, hogy a keresési találatok a lehető legrelevánsabbak legyenek. Ezért kínálunk sok lehetőséget utazásának megkeresésére és megtervezésére.

Weboldalunk összetett, dinamikus algoritmusokkal biztosítja a keresési találatok hatékony rendezését.

A keresési találatok oldalán kiválaszthatja a megjelenített találatok rendezési sorrendjét, szűrők segítségével pedig elérheti, hogy csak a kiválasztott feltételeknek megfelelő keresési találatok legyenek láthatóak. Ha úgy dönt, hogy nem használja ezeket a funkciókat, akkor a keresési találatok az alapértelmezett rendezési sorrendben jelennek meg, az alábbiak szerint:

Szállások esetén

 • A találatok rendezésekor a legrelevánsabb és legversenyképesebb ajánlatok kerülnek előre; a relevanciát és a versenyképességet számos tényező, többek között a következők alapján határozzuk meg: a szálláshely által kínált ár a korábbi árakkal összehasonlítva, a szálláshely vendégértékelései, az értékelések száma, a foglalások száma a keresés napjáig, valamint az elhelyezkedés (a keresett úti célhoz viszonyítva).
 • A találatok rendezését tovább finomítják az utazók elégedettségét jellemző tényezők, többek között a szálláshelyek által biztosított képek és információk köre és minősége, a vendégáthelyezések száma, valamint a tartózkodásra, a szálláshely oldalainkon való elérhetőségére és az ár általános versenyképességére vonatkozó panaszok miatti visszatérítések száma.
 • Egy további tényező, amelyet figyelembe veszünk a hasonló ajánlatokat kínáló szálláshelyek keresési találatok listájában elfoglalt relatív pozíciójának meghatározásakor, az, hogy mekkora összeget kapunk (például a szállásért vagy a foglalásért fizetett jutalékként) egy szálláshely Ön általi lefoglalásáért, amikor Ön véglegesíti foglalását. Az általunk kapott összeg a következő szolgáltatásokat foglalja magában: a szálláshely hirdetése az oldalainkon, a foglalás elősegítése, a szálláshelyen való tartózkodás közben nyújtott támogatás. Ha több, hasonló ajánlatot kínáló szálláshelyet jelenítünk meg, akkor azok a szálláshelyek, amelyek esetében egy foglalásért nagyobb jutalékot kapunk, előbbre kerülnek a keresési találatok listájában, mint azok a hasonló ajánlatokat kínáló szálláshelyek, amelyek esetében a foglalásért kapott jutalékunk kisebb.

Kikapcsolódási lehetőségek esetén

 • A találatokat olyan tényezők figyelembevételével rendezzük, mint az ár, a keresett élmények, az elhelyezkedés (ideértve a szálláslehetőségektől való távolságot is), az utazók értékelései, valamint a helybeli utánajárás eredménye. Számításba jöhet még a foglalások száma a keresés napjáig és a foglalásért esetlegesen kapott jutalékunk mértéke.

Repülőutak esetén

 • A találatokat ár szerint rendezzük, a legalacsonyabb árútól a legmagasabb árúig. Ha két repülőút ugyanannyiba kerül, akkor a rövidebb kerül előbbre.

Kombinált keresések és üdülési csomagok esetén

 • A találatokat az egyes összetevőkre vonatkozóan fent vázolt feltételek szerint rendezzük.

Ha egy konkrét rendezési lehetőséget választ, például az árat, az ajánlatokat, a vendégértékeléseket, a szálláshely besorolását vagy értékelését, a központtól való távolságot stb. előnyben részesítő rendezési lehetőséget választja, akkor a találatok rendezésekor az elsődleges szempontot az Ön által kiválasztott prioritások jelentik, de használjuk még a fent ismertetett tényezőket is, amennyiben azok alkalmazhatók a keresésre. Ezt az eljárást követjük bizonyos olyan oldalak esetében is, amelyek egy úti célra vagy egy szállásfajtára stb. vonatkozó ajánlatokat mutatnak be.

Szűrő alkalmazása esetén a találatok a listán a fent ismertetett tényezők szerint rendezve jelennek meg, amennyiben azok alkalmazhatók a keresésre, az Ön által kiválasztott konkrét funkció(k) és szolgáltatás(ok) szerint szűrve.

Folyamatosan frissítjük rendszereinket, és teszteljük a keresési találatok finomításának új módszereit, hogy a találatok a lehető legjobban illeszkedjenek az Ön igényeihez.

8.      ÁRAK

 

Az utazási szolgáltatások ára megegyezik a weboldalon időről időre feltüntetett árakkal, kivéve nyilvánvaló hibák esetén. Az árak bármikor megváltozhatnak, ez azonban nem érinti a már elfogadott foglalásokat, kivéve nyilvánvaló hibák esetén. A Hotels.com minden erőfeszítése ellenére előfordulhat, hogy a weboldalon felsorolt néhány szolgáltatás ára pontatlanul lesz feltüntetve. A HOTELS.COM KIFEJEZETTEN FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY KIJAVÍTSON A WEBOLDALON TALÁLHATÓ BÁRMILYEN HIBÁS ÁRAT, ÉS/VAGY KIJAVÍTSA A HELYTELEN ÁRON FOGLALT FÜGGŐBEN LÉVŐ FOGLALÁSOK ÁRÁT. ILYEN ESETBEN FEL FOGJUK AJÁNLANI ÖNNEK A KIJAVÍTOTT ÁRÚ FÜGGŐBEN LÉVŐ FOGLALÁS FENNTARTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT, AMENNYIBEN EZ LEHETSÉGES, VAGY KÖTBÉRFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL LEMONDJUK A FOGLALÁSÁT.Sem a Hotels.com, sem semelyik szálláshely nem kötelezhető arra, hogy pontatlan (alacsonyabb) áron biztosítson utazási szolgáltatásokat az Ön számára, még akkor sem, ha Ön már kapott a foglalásról visszaigazolást.

 

Ön tudomásul veszi, hogy a Hotels.com a foglalások elősegítése érdekében előzetes alkut folytat bizonyos szobaárakról a szálláshelyekkel. A weboldalon feltüntetett szobaár az előzetesen kialkudott szobaár és a Hotels.com által megtartott összeg kombinációja. Ön felhatalmazza a Hotels.com-ot, hogy a foglalást a foglalás teljes áráért végezze. A teljes árba beletartozik a szoba weboldalon feltüntetett ára, ezen felül a felszámítandó adók vagy az adókiegészítési díj, a szolgáltatási díjak, valamint a Hotels.com szolgáltatásaira esetlegesen vonatkozó adók. Ön beleegyezik abba, hogy a Hotels.com a foglalás teljes árával terhelje meg az Ön hitelkártyáját. A foglalási kérés benyújtásával Ön felhatalmazza a Hotels.com-ot, beleértve a Travelscape, LLC, illetve a Travel Partner Exchange, S.L. (TPX) vállalatot is, arra, hogy segítse az Ön foglalásait, ideértve a szálláshelyeknek történő kifizetések intézését is.

 

9.      SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK, ADÓK ÉS ADÓKIEGÉSZÍTÉSI DÍJAK

 

Utazási foglalása intézésének fejében a szolgáltatási díjakat jutalékunk részeként megtartjuk. A szolgáltatási díjak a foglalás összegének és típusának függvényében változnak.

 

 

Ön tudomásul veszi, hogy a Hotels.com az alkalmazandó jogszabályoktól függően beszedheti a „fizetés most/fizetés online” típusú szálláshelyi tranzakciók adóját, és azt közvetlenül az illetékes adóhatóságnak utalhatja át, vagy adókiegészítési díjakat szedhet be. Az adókiegészítési díjak a becsült adók (például értékesítési és felhasználási adó, férőhely-kapacitási adó, jövedéki adó, általános forgalmi adó stb.) olyan visszatérítését jelentik, amelyeket a Hotels.com fizet meg a szálláshely szállítójának a szálláshely szobabérleti díjára felszámítandó adó vonatkozásában. Ha adókiegészítési díj számítandó fel, akkor a szálláshely szállítója kiszámláz vagy felszámít bizonyos összeget a Hotels.com-nak, beleértve az adókiegészítési díj összegét is. A szálláshelyek szállítói a felelősek azért, hogy átutalják a fizetendő adókat az illetékes adóhatóságoknak.

 

Az adófizetési kötelezettség és a fizetendő adók kulcsa helyszínenként jelentős mértékben eltérő. A Hotels.com által a beszállítóknak fizetett adó tényleges összege eltérhet az adókiegészítési díj összegétől, a szálláshelyek tényleges igénybevételének időpontjában hatályban lévő áraktól, adófizetési kötelezettségtől stb. függően.

 

ADÓK

 

Szállások

 

Bizonyos joghatósági területeken a szolgáltatásainkért általunk felszámított összegeket (a szolgáltatási díjat és/vagy elősegítési díjat) értékesítési, felhasználási és/vagy helyi szállásférőhely-kapacitási adó növeli. Egyes joghatósági területeken be kell szednünk és át kell utalnunk a teljes foglalásra vagy a szálláshelynek fizetett szobaárra vonatkozó állami és/vagy helyi adókat.  A szolgáltatásaink után fizetendő adó tényleges összege függhet az Ön tartózkodásának időpontjában érvényes áraktól.

Egyéb utazási szolgáltatások

 

Előfordulhat, hogy egyes joghatósági területeken be kell szednünk és át kell utalnunk a teljes foglalásra vagy bizonyos esetekben az utazási szolgáltatónak (azaz az autókölcsönző vállalatnak stb.) általunk kifizetett díjra vonatkozó állami és/vagy helyi adókat.

 

10.  FIZETÉSEK

 

A weboldalon vagy telefonon lefoglalt szolgáltatások árát vagy (i) a Hotels.com-nak vagy a TPX-nek, vagy (ii) közvetlenül a szállítóknak kell megfizetni. Előfordulhat, hogy a fizetendő összeggel több fél terheli meg az Ön számláját (amint ez az Ön banki vagy hitelkártya-kivonatán látható), de a terhelések teljes összege nem haladhatja meg a szolgáltatások teljes árát. Kérjük, figyelje a foglalási folyamat során megjelenő részletes információkat, mert azokból tudhatja meg, hogy miként és mikor kell fizetni.

 

Az adókulcsok, valamint a deviza- és valutaátváltási árfolyamok megváltozhatnak a foglalás és a tartózkodás közötti időszakban. Amikor Ön megadja bankkártya-adatait, gyakran előfordul, hogy a szállító vagy a Hotels.com ellenőrzi: (i) a bankkártya érvényességét (egy névleges összeg terhelésével, amelyet vagy néhány napon belül visszatérít, vagy levon a szállítónak fizetendő végösszegből) és (ii) a fedezet rendelkezésre állását a kártyán (ezt az Ön hitelkártyáját kibocsátó bank erősíti meg). A Hotels.com és a szálláshelyek fenntartják a jogot arra, hogy lemondják az Ön foglalását, ha nem kapják meg időben a teljes összeget.

 

Számos bank és hitelkártya-kibocsátó vállalat tranzakciós díjat számít fel, ha a kártyakibocsátó és a kereskedő telephelye (a kártyafajta (pl. Visa, MasterCard, American Express) által meghatározottak szerint) más országban található. A devizaárfolyamot (ha alkalmazandó) és a tranzakciós díjat, legyen az bármilyen, kizárólag a bank vagy más, a tranzakcióban eljáró ügynökség határozza meg. Az ilyen díjakkal a kártyakibocsátó megterhelheti a kártyatulajdonos számláját. Ez azt jelenti, hogy az Ön hitel- vagy betéti kártyájának kivonatán szereplő összeg eltérhet a jelen webhelyen intézett foglalásának számlázási összesítőjén található összegtől. Ha kérdése merül fel a foglalását illetően felszámított ilyen díjakkal vagy a devizaárfolyammal kapcsolatban, akkor kérjük, a bankjához forduljon. Egyes bankok és kártyakibocsátó vállalatok díjat számítanak fel a nemzetközi vagy határokon átnyúló tranzakciók esetében.Ha például egy foglalásnál olyan kártyát használ, amelyet nem a kereskedő telephelyének országában bocsátottak ki, akkor a kártyát kibocsátó vállalat nemzetközi vagy határokon átnyúló tranzakciós díjat számíthat fel Önnek. Egyes bankok és kártyakibocsátó vállalatok devizaátváltási díjat is felszámítanak. Ha például hitelkártyája pénznemétől eltérő pénznemben foglal, akkor az Ön hitelkártyáját kibocsátó vállalat a foglalás összegét átválthatja a hitelkártya pénznemére, és átváltási díjat számíthat fel Önnek. Ha kérdése merül fel a foglalását illetően felszámított ilyen díjakkal vagy a devizaárfolyammal kapcsolatban, akkor kérjük, a bankjához vagy a kártyakibocsátó vállalathoz forduljon.

 

A kártyás fizetésen túl további fizetési lehetőségeket, például részletfizetést is felkínálhatnak Önnek a Hotels.com-tól különböző felek (a továbbiakban „Harmadik fél által kínált fizetési lehetőségek”). Ha Ön egy Harmadik fél által kínált fizetési lehetőséget választ, akkor azt az ilyen harmadik fél alkalmazandó általános szerződési feltételeinek megfelelően teszi, amely általános szerződési feltételeket Önnek el kell olvasnia és el kell fogadnia az adott fizetési lehetőség kiválasztásakor, és amely általános szerződési feltételek Ön és az ilyen harmadik fél között létrejött szerződésnek számítanak. Ügyfélszolgálati munkatársaink nem tudnak tanácsolt adni a Harmadik fél által kínált fizetési lehetőségekkel kapcsolatban. A Harmadik fél által kínált fizetési lehetőségekkel kapcsolatos kérdéseket közvetlenül az ilyen harmadik félnek kell feltenni.

 

11.  VALUTAÁTSZÁMÍTÓ

 

Ha a weboldalon valutaátszámító érhető el, akkor a feltüntetett valuta-, illetve devizaárfolyamok különféle nyilvánosan elérhető forrásokon alapulnak és kizárólag iránymutatásnak tekintendők; sem mi, sem érintett szállítóink nem szavatolják és nem garantálják az értékek pontosságát.

 

12.  ÁRGARANCIA

 

Amennyiben még a (szálláshelyi) tartózkodása megkezdésének napját megelőző napon, helyi idő szerint 23 óra 59 percig alacsonyabb árat talál a Hotels.com vagy más szolgáltató weboldalán, az árgaranciára vonatkozó alábbi általános szerződési feltételek szerint felkínáljuk Önnek az árkülönbözetet.

 

Csomagfoglalásokra és nem szállásszolgáltatások foglalására nem érvényes ez a garancia, amelyre az alábbiakban ismertetett további általános szerződési feltételek vonatkoznak.

 

12.1.                  Igény benyújtása

 

• A nem visszatéríthető foglalások esetében: A Hotels.com az árkülönbözetnek megfelelő értékű, a weboldalon szállásfoglalásra felhasználható kupon kibocsátásával kompenzálja Önt. A kupon a Hotels.com weboldalán történő jövőbeli, előre kifizetett szállásfoglalásra használható fel. Legkésőbb a tartózkodása megkezdését megelőző napon, helyi idő szerint 23 óra 59 percig kapcsolatba kell lépnie telefonos ügyfélszolgálatunkkal, vagy az online árgarancia-űrlap segítségével be kell nyújtania igényét. Az alacsonyabb árú szobának foglalhatónak kell lennie, amikor kapcsolatba lép velünk; ezt ügyfélszolgálati munkatársaink ellenőrzik. Kérelmének benyújtását és a Hotels.com általi ellenőrzését követően haladéktalanul elküldjük Önnek e-mailben a kuponokat. A kuponokra vonatkozó általános szerződési feltételek alkalmazandók (lásd alább az „Árkedvezményre jogosító kódok” című szakaszt).

 

• A visszatéríthető foglalások esetében
: a) Ha a Hotels.com weboldalán található az alacsonyabb ár: A szálláshelyen való tartózkodása megkezdését megelőző napon 23 óra 59 percig felhívhatja telefonos ügyfélszolgálatunkat, illetve lemondhatja meglévő foglalását úgy, hogy bejelentkezik Hotels.com-fiókjába, és a Saját foglalások részen újra lefoglalja a szállást a weboldalon, ezúttal az alacsonyabb áron. Ha telefonál, akkor az alacsonyabb árú szobának foglalhatónak kell lennie, amikor kapcsolatba lép velünk; ezt ügyfélszolgálati munkatársaink ellenőrzik. Kérésére ügyfélszolgálati munkatársunk újra lefoglalja a szobát az alacsonyabb áron, az Ön által telefonon közölt fizetési adatokkal. Ügyfélszolgálati munkatársunk lemondja az Ön eredeti foglalását, Ön pedig visszakapja az eredetileg kifizetett árat. A Hotels.com azonnal feldolgozza a visszatérítést, a visszatérítés bank által történő feldolgozása azonban akár 30 napot is igénybe vehet.

b) Ha valamelyik versenytársunk weboldalán található az alacsonyabb ár: A Hotels.com visszatéríti az árkülönbözetet. Legkésőbb a tartózkodása megkezdését megelőző napon, helyi idő szerint 23 óra 59 percig kapcsolatba kell lépnie telefonos ügyfélszolgálatunkkal, vagy az online árgarancia-űrlap segítségével be kell nyújtania igényét. Az alacsonyabb árú szobának foglalhatónak kell lennie, amikor kapcsolatba lép velünk; ezt ügyfélszolgálati munkatársaink ellenőrzik. A Hotels.com a kérés ellenőrzését követően azonnal feldolgozza a visszatérítést, a visszatérítésnek a bank által történő feldolgozása azonban akár 30 napot is igénybe vehet.

Ellenőrzött és jogosnak talált visszatérítési igények esetében a megfelelő összeget a foglaláshoz használt kártyán írják jóvá. Ha a szálláshelyi tartózkodásért foglaláskor fizetett, akkor az árkülönbözetet az igény ellenőrzésekor térítjük vissza. Ha azt a lehetőséget választotta, hogy később, a szálláshelyen fizet a Hotels.com weboldalán intézett foglalásért, és egy másik weboldalon találta az alacsonyabb árat, akkor érkezéskor a szálláshelyen az eredeti összeget kell megfizetnie, mi pedig a tartózkodását követően fogjuk visszatéríteni az árkülönbözetet. Megjegyzés: akár 30 napig, illetve a következő számlázási ciklusig is eltarthat, hogy a visszatérített összeg megjelenjen az Ön számláján.

12.2.    Az összehasonlításnak azonos útvonaltervre kell vonatkoznia

 

Az árgarancia csak pontos útvonaltervi egyezésekre érvényes, ideértve a szálláshelyet, a szobatípust, az alkalmazandó lemondási feltételeket és a Hotels.com weboldalán végrehajtott foglalás utazási dátumait. Ezenfelül az összehasonlításnak ugyanarra a szállásra kell vonatkoznia, melyet külön foglalt egy másik weboldalon. Az árgarancia nem vonatkozik például más weboldalon csomagajánlat részeként foglalt szállásokra. Az árgarancia a lefoglalt utazás költségére érvényes, ahogyan az a foglalási visszaigazolásban szerepel a foglaláskor általunk Öntől beszedett adókkal és díjakkal együtt. Az árgarancia nem vonatkozik semmilyen harmadik fél által beszedett semmilyen adókra és díjakra, így például azokra az adókra és díjakra sem, amelyeket esetleg szálláshelyi tartózkodásakor a szálláshely közvetlenül Öntől szed be. Az árgarancia nem vonatkozik az olyan weboldalakon intézett foglalásokra sem, ahol a szállás vagy a foglalás egyéb részletei csak a foglalás véglegesítését követően ismerhetők meg. Önnek meg kell felelnie az alacsonyabb ár igénybevételére vonatkozó összes feltételnek (ha vannak ilyen feltételek), ideértve többek között a lakóhelyre, a területre és az életkorra vonatkozó előírásokat is.

 

12.3.    Az összehasonlításnak elérhetőnek kell lennie a széles nyilvánosság számára

 

Az árgarancia csak olyan árakra vonatkozik, amelyeket meghirdettek, és amelyek ugyanakkor a nagyközönség számára is elérhetőek. Ez a követelmény Titkos árainkra is vonatkozik. Az árgarancia nem vonatkozik a versenytársak tagságiprogram-oldalain kínált árakra, a vállalati kedvezmények keretében kínált árakra, a csoportos, charter- és hűségprogramokra, az ajándékutakra, találkozókra, konferenciákra vonatkozó árakra, a viszonteladói és járatközi árakra, az árverésen vagy hasonló eljárás során megállapított, valamint a kuponnal vagy más promóción keresztül kínált olyan árakra, amelyek a széles nyilvánosság számára nem érhetőek el. Az alacsonyabb ár nem származhat sem e-mailben tett ajánlatból, sem olyan weboldalról, ahol telefonálni kell az árajánlatért.

 

12.4.    Az igény ellenőrzése

 

A Hotels.com minden igényt ellenőriz. Nem fogadunk el olyan, alacsonyabb árat mutató képernyőképeket vagy egyéb állítólagos bizonyítékokat, amelyeket nem tudunk független forrásból megerősíteni. Olyan igényeket sem ellenőrzünk, amelyek megítélésünk szerint nyomtatási vagy egyéb hibából származnak, illetve csalárd vagy rosszhiszemű ajánlatra utalnak.

 

12.5.    Az árgarancia módosítása

 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint módosítsuk vagy megszüntessük az árgaranciát, illetve korlátozzuk annak elérhetőségét bárki számára, bármikor, bármilyen okból, bármiféle indoklás és előzetes értesítés, valamint az Önnel szembeni felelősségvállalás nélkül. Azt, hogy Ön jogosult-e az árgaranciára, a foglalás időpontjában érvényes feltételek határozzák meg. Amennyiben a jelen árgaranciára vonatkozó általános szerződési feltételek valamely rendelkezését nem érvényesítjük, az nem értelmezhető az adott rendelkezéssel kapcsolatos joglemondásként.

 

13.  ÁRKEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ KÓDOK

 

A jelen webhelyen időnként árkedvezményre jogosító kódok jelenhetnek meg.  Az árkedvezményre jogosító kódok (a továbbiakban „Kuponok”) előre kifizetett foglalásokhoz használhatók fel, kivéve a programban részt nem vevő szálláshelyekre vonatkozó foglalásokat; az ilyen szálláshelyek listája minden konkrét Kupon esetében elérhető lesz. Az, hogy a programban mely szálláshelyek vesznek részt, bármikor megváltozhat. A Kuponokra az alábbi szabályok vonatkoznak, a Kuponok használatára vonatkozó speciális korlátozásokat pedig a megfelelő Kuponnal kapcsolatos értesítések tartalmazzák.

 

 • A konkrét pénznemben meghatározott kedvezményt (például 10 eurós kedvezményt) biztosító Kuponok nem használhatók fel más pénznemben kifizetett foglalásokhoz.
 • Több szobára vonatkozó foglalásálok esetében (azaz amikor egyazon foglalás keretében 2 vagy több szobát foglal) (i) a kedvezmény csak a foglalási kérésben szereplő első szoba árára vonatkozik, és (ii) az első szobát tekintve kell teljesíteni a minimális költésre vonatkozó bármilyen követelményt, az adók és díjak felszámítása előtt.
 • A Kuponok nem kombinálhatók más kuponokkal, promóciókkal vagy különleges ajánlatokkal, és nem használhatók fel, ha Hotels.com Bónusz éjszaká(ka)t is beváltanak.
 • Foglalásonként csak egy Kupon használható fel. A foglalásokra általában érvényes általános szerződési feltételek alkalmazandók, és minden foglalás a foglalható szállásoktól függ. A Kuponok nem adhatók el és nem ruházhatók át.
 • Minden adó, díj, költség és pótdíj a Kuponok felhasználásával végrehajtott foglalások esetében is felszámítandó. Ezeket foglaláskor vagy közvetlenül a szálláshely számára Önnek kell megfizetnie.
 • A Kuponok csak akkor rendelkeznek értékkel, amikor az ajánlat összes általános szerződési feltételének megfelelően beváltják őket. Kivéve, ha a Kuponra vonatkozó általános szerződési feltételek ettől eltérően rendelkeznek, a Kuponoknak nincs pénzben kifejezett értéke, és ha a Kupon beváltásakor értékének csak egy részét használják fel, nem ajánlható fel visszatérítés vagy készpénzes alternatíva.
 • Az egyszer használatos Kuponok akkor számítanak teljes mértékben felhasználtnak, ha az adott akció feltételeinek megfelelő foglalásra került sor. A felhasznált Kupont nem adják vissza és nem cserélik ki. A Kupon részleges felhasználása esetén a különbözetet nem térítik vissza. A többször használatos Kuponok akkor számítanak teljes mértékben felhasználtnak, ha teljesülnek az adott Kuponra vonatkozó egyedi általános szerződési feltételekben meghatározott kritériumok.
 • Ha a Kupon felhasználását követően megváltoznak az utazás tartózkodási dátumai, a Kupon nem lesz érvényes a módosított utazásra. Semmilyen korábban véglegesített foglaláshoz nem használhatók fel Kuponok.
 • A Kuponokat Ön (a) nem teheti közzé, nem ruházhatja át és nem adhatja el, illetve (b) nem szerezhet be arra nem illetékes csatornákon keresztül, és Kuponokat Ön nem változtathat meg, nem másolhat le, nem hamisíthat, és semmilyen módon nem manipulálhat. Ha ilyet tesz, azzal érvénytelenné teszi a Kuponokat, és tette csalásnak minősülhet.
 • A Hotels.com utazási irodák számára biztosított programjában részt vevő partner utazási irodák nem használhatnak fel Kuponokat.

 

A Hotels.com saját kizárólagos hatáskörében és bármilyen indoklás nélkül lemondhatja a Kuponok felhasználásával intézett foglalásokat, ha körültekintő megítélése szerint Ön (a) megszegte a jelen általános szerződési feltételeket vagy a Kuponra vonatkozó általános szerződési feltételeket, (b) érvénytelenített Kupont használt fel, (c) azért használt fel Kuponokat, hogy a foglalt szállást majd továbbértékesítse, vagy (d) egyéb módon viselkedett csalárd módon. A Hotels.com fenntartja a jogot arra, hogy visszatérítést adjon Önnek a lemondott foglalásokért, a nem visszatérítendő foglalásokat is ideértve.

 

A Hotels.com fenntartja a jogot arra, hogy bármikor megváltoztathassa a Kuponok felhasználásra vonatkozó feltételeket, illetve visszavonhassa a Kuponokat, továbbá hogy lemondhassa az olyan foglalásokat, amelyek esetében a Kuponok spekulatív, téves vagy hamis módon kerültek felhasználásra, vagy amelyek esetében a foglalás célja továbbértékesítés volt, vagy amelyeknél tévedésből elküldött Kupont használtak fel.

 

14.  TITKOS ÁRAK

 

A Hotels.com Titkos árai (a továbbiakban „Titkos árak”) a következő ügyfelek számára érhetőek el:

 

 • a Hotels.com Rewards program tagjai;
  • Ha a weboldal böngészése közben be van jelentkezve Hotels.com-fiókjába, akkor automatikusan a Titkos árak jelennek meg az olyan szálláshelyeknél, amelyeknél a „Titkos ár” jelölés szerepel.
 • a Mobilapplikáció (meghatározása a jelen általános szerződési feltételek későbbi részében található) felhasználói.
  • A Mobilapplikáció használata esetén automatikusan a Titkos árak jelennek meg az olyan szálláshelyeknél, amelyeknél a „Titkos ár” jelölés látható. Amikor más platformon keresztül érik el a weboldalt, a Mobilapplikáció felhasználói nem fogják látni a Titkos árakat, hacsak nem jelentkeznek be a Hotels.com Rewards program tagjaként.

 

Titkos árak csak bizonyos szálláshelyek esetében és bizonyos napokon érhetőek el. A Titkos árak bármikor megváltozhatnak, és csak akkor láthatók, ha az Ön szálláskeresése esetén érvényesek lehetnek. Amikor Titkos ár jelenik meg egy áthúzott ár mellett (például „65 000 HUF 45 000 HUF”), akkor az áthúzott ár a szállás oldalunkon megjelenített standard árára vonatkozik, melyet a szállás határoz meg, valamint tesz elérhetővé.   A jelen általános szerződési feltételek „Árak” című szakaszának rendelkezései a Titkos árakra is vonatkoznak.

 

15.  Hotels.com™ REWARDS

 

A Hotels.com Rewards (a továbbiakban „Program”) a Hotels.com hűségprogramja. Egy, a Hotels.com Rewards programban részt vevő szálláshelyen lefoglalt és eltöltött minden éjszaka után egy bélyeghez (a továbbiakban „Bélyeg”) jut. Ha Ön rajtunk keresztül összegyűjt 10 Bélyeget, akkor egy beváltható bónusz éjszakát (a továbbiakban „Bónusz éjszaka”) biztosítunk Önnek. A Bónusz éjszaka nem foglalja magában azokat az adókat és díjakat, amelyeket Önnek fizetnie kell, amikor beváltja Bónusz éjszakáját.Amikor Bónusz éjszakáját a számítógépre vagy a mobileszközre optimalizált weboldalunkról váltja be, beváltási díjat (a továbbiakban „Beváltási díj”) is kell fizetnie.Amennyiben a mobilapplikációnkon vált be Bónusz éjszakát, nem számítanak fel Önnek Beváltási díjat. Minden foglalást online vagy a mobilapplikációnkon keresztül kell végrehajtani. Bélyegek csak a Hotels.com Rewards programban részt vevő szálláshelyeken gyűjthetők, és Bónusz éjszakák is csak ilyen szálláshelyeken válthatók be.

 

A Programban részt vehet bármely 18. életévét (vagy az országában a nagykorúság korhatáraként meghatározott életkort) betöltött személy, aki érvényes e-mail-címmel feliratkozik a Hotels.com webhelyen, majd csatlakozik a Programhoz. A Programhoz nem csatlakozhatnak vállalatok, szervezetek és egyéb csoportok.

 

15.1.                  Rewards-szintek

 

A Programnak 3 szintje van:

 

 • Hotels.com Rewards,
 • Hotels.com Rewards Silver és
 • Hotels.com Rewards Gold.

 

Csatlakozáskor ön Hotels.com Rewards szintű tag lesz. Ha egy tagsági évben 10–29 Bélyeget gyűjt, akkor átlép a Hotels.com Rewards Silver szintre. Ha egy tagsági évben 30 vagy több Bélyeget gyűjt, akkor továbblép a Hotels.com Rewards Gold szintre. A tagsági év a fiók létrehozása napjától számított egyéves időtartam, majd minden egyes rákövetkező egyéves időtartam.

 

A Silver és Gold szintű tagok részére dedikált telefonszámot biztosítunk, ahol a hét minden napján, 0-tól 24 óráig foglalásokat végezhetnek és érdeklődhetnek foglalásaikkal kapcsolatban. További előnyöket is élvezhetnek, például korábban hozzáférhetnek az akciókhoz és az exkluzív ajánlatokhoz. Ezek az előnyök a Silver vagy Gold szintű tagság feltételeinek teljesítésétől számított 2 héten belül válnak elérhetővé, és elérhetőek maradnak az adott tagsági év hátralévő részére, valamint a következő tagsági év egészére. Ha Ön nem gyűjt össze elég Bélyeget ahhoz, hogy teljesítse a Silver vagy a Gold szintű tagság követelményeit, akkor a következő tagsági évre egy szinttel alacsonyabb besorolást kap.

 

15.2.                  Bélyegek gyűjtése

 

Ön 1 Bélyeghez jut minden olyan éjszaka után, amelyet egy a Hotels.com Rewards programban részt vevő szálláshelyen tölt el. Ha összegyűjt 10 Bélyeget, 1 Bónusz éjszakához jut. Bejelentkezve kell lennie Hotels.com-fiókjába, amikor online vagy a mobilapplikációnkon foglal, hogy tartózkodása után jóvá tudjuk írni Önnek az összegyűjtött Bélyegeket. Ha telefonon keresztül foglal, meg kell mondania a fiókjához tartozó e-mail-címét, hogy tudjuk, hová írjuk jóvá a Bélyegeket. Kizárólag a Hotels.com Rewards program tagjai gyűjthetnek Bélyegeket. Az ugyanabban a foglalásban szereplő többi vendég nem gyűjt Bélyegeket, ahogyan Önnek sem járnak Bélyegek az olyan (bármilyen szálláshelyre intézett) foglalások után, amelyeket azelőtt hajtott végre, hogy csatlakozott volna a Programhoz.

 

Az Ön által gyűjtött Bélyegeket legkésőbb 72 órával azt követően adjuk hozzá fiókja egyenlegéhez, hogy kijelentkezett a Hotels.com Rewards programban részt vevő szálláshelyről. Ha Ön Bélyegeket gyűjtött, ám a későbbiekben okunk van feltételezni, hogy tartózkodását nem töltötte ki (a továbbiakban „Érvénytelen Bélyeg”), akkor fenntartjuk a jogot az ilyen Érvénytelen Bélyegek visszavonására a fiókjából. Ilyen akkor fordulhat elő, ha lemondja a foglalását, vagy nem jelentkezik be a szálláshelyen, ami érvényteleníti a Bélyegjeit. Az Érvénytelen Bélyegek nem számítanak bele a Bónusz éjszakához szükséges 10 összegyűjtendő Bélyegbe. Ha a „fizetés később/fizetés a szálláshelyen” fizetési lehetőséget használta, amikor Bélyegjeit vagy azok egy részét gyűjtötte, akkor előfordulhat, hogy akár 35 napot is várnai kell arra, hogy beválthassa Bónusz éjszakáját.

 

Bármikor ellenőrizheti a fiókjában, hogy hány összegyűjtött Bélyeggel rendelkezik. Ehhez egyszerűen csak jelentkezzen be a Hotels.com weboldalon, vagy használja mobilapplikációnkat, vagy hívja fel telefonos ügyfélszolgálatunkat. Ön a felelős azért, hogy meggyőződjön fiókja adatainak helyességéről. Ha úgy gondolja, hogy az összegyűjtött Bélyegjeinek nyilvántartása nem helyes, jelezze, és ellenőrizzük. Ha a fentiek szerinti érvénytelen foglalásai vannak, azokat eltávolítjuk a fiókjából.

 

A fentieken kívül az alábbiakkal sem gyűjthető Bélyeg:

 • a Hotels.com valamelyik partner-webhelyén keresztül intézett foglalásokkal;
 • azokkal a foglalásokkal, amelyeket még azelőtt intézett, hogy Ön csatlakozott volna a Programhoz;
 • csomagajánlatok (például szállás + repülőjegy) foglalásával;
 • bizonyos kedvezmény-kuponnal, -utalvánnyal vagy -kóddal intézett foglalásokkal – ezek feltételeit Önnek kell ellenőriznie;
 • a Csoportos Utazási Szolgáltatásokon keresztül intézett foglalásokkal;
 • az olyan foglalásokkal, amelyek Önnek nem kerülnek semmibe, azaz ingyenesek.

 

15.3.                  Bónusz éjszakák beváltása

 

Ha összegyűjt 10 Bélyeget, 1 Bónusz éjszakát adunk Önnek, amelyet a Hotels.com Rewards programban részt vevő bármelyik szálláshelyen beválthat. Bónusz éjszakáját online vagy mobilapplikációnkon keresztül válthatja be.

 

Bónusz éjszakájának maximális értéke az összegyűjtött 10 Bélyeg értékén alapul, amennyiben azok még nem jártak le. Ez az érték megfelel az Ön által korábban gyűjtött Bélyegek átlagértékének, adók és díjak nélkül. Ha Hotels.com Titkos árral (meghatározás fentebb található) gyűjtött Bélyeget, akkor a szokásos ár helyett ezt az árat használjuk a számítás során. A Bónusz éjszakához kapcsolódó adókat, díjakat, étkezéseket és hasonló költségeket Önnek kell kifizetnie.Emellett Beváltási díjat kell fizetnie, amikor Bónusz éjszakát vált be számítógépre vagy mobileszközre optimalizált weboldalunkon.Nem kell Beváltási díjat fizetnie, ha Bónusz éjszakáját a mobilapplikációnkon keresztül váltja be.

 

Ha a 10 Bélyeg összegyűjtése során különböző pénznemeket használt, az egyes Bélyegek értékének kiszámítása annak a térségnek a pénznemében történik, ahol a Programhoz való csatlakozás idején tartózkodott.

 

A Bónusz éjszakákra az összes alkalmazandó foglalási feltétel és kikötés vonatkozik. Amikor beváltja Bónusz éjszakáját, Ön nem gyűjt Bélyeget. A Bélyegek nem képviselnek készpénzértéket, és Bónusz éjszakái nem válthatók be készpénzre.

 

Ha Ön egy olyan tartózkodásra váltja be Bónusz éjszakáját, amelynek értéke alacsonyabb a Bónusz éjszaka maximális értékénél, a különbözetet nem kapja meg sem készpénz, sem jóváírás formájában, sem semmilyen más módon. Bónusz éjszakáját beválthatja olyan tartózkodásra is, amely többe kerül a Bónusz éjszaka maximális értékénél; ez esetben csak a különbözetet kell kifizetnie.

 

Ha több mint 1 beváltható Bónusz éjszakával rendelkezik, Ön döntheti el, melyik foglalásra kívánja alkalmazni.Ha úgy dönt, hogy ugyanahhoz a foglaláshoz több Bónusz éjszakát használ fel, akkor minden beváltott Bónusz éjszaka után Beváltási díjat kell fizetnie.Bónusz éjszakáját nem kombinálhatja semmilyen más ajánlattal, kedvezmény-kuponnal, -utalvánnyal vagy -kóddal, hacsak annak feltételei ezt kifejezetten lehetővé nem teszik. Ez annyit jelent, hogy ha egy foglalásnál beváltja Bónusz éjszakáját, akkor általában nem kaphat további kedvezményt erre a foglalásra.

 

Ha Bónusz éjszakáját egy 1 éjszakánál hosszabb foglalásra váltja be, akkor annak értékét automatikusan a foglalás legdrágább, a Bónusz éjszaka értékét meg nem haladó éjszakájára alkalmazzuk.

 

A Bónusz éjszakákra mindazon alkalmazandó lemondási feltételek vonatkoznak, amelyeket a Hotels.com Rewards programban részt vevő szálláshely számunkra előír. Ha olyan Bónusz éjszakát mond le, amelynek foglalásáért, ha fizetett volna, majd lemondta volna, teljes visszatérítés illetné, akkor újra jóváírjuk fiókjában a Bónusz éjszakát, és visszatérítjük Önnek a Beváltási díjat.Ha olyan Bónusz éjszakát mond le, amelynek foglalásáért, ha fizetett volna, majd lemondta volna, 1–99%-os visszatérítés illetné, akkor a Bónusz éjszakát nem írjuk jóvá a fiókjában, de a Beváltási díjat visszatérítjük Önnek.Ha olyan Bónusz éjszakát mond le, amelynek foglalásáért, ha fizetett volna, majd lemondta volna, nem lenne jogosult visszatérítésre, akkor a Bónusz éjszakát nem írjuk jóvá a fiókjában, és a Beváltási díjat sem térítjük vissza Önnek.

 

Ha egy olyan foglalás dátumait szeretné módosítani, amely beváltott Bónusz éjszakát tartalmaz, akkor le kell mondania a foglalást, és meg kell várnia, amíg a Bónusz éjszaka jóváírásra kerül a fiókjában. Csak ezt követően használhatja fel ismét a Bónusz éjszakát új foglalásnál.

 

15.4.                  VIP Access-szálláshelyek

 

A Hotels.com Rewards Silver és Gold szintű tagjai exkluzív szolgáltatásokra jogosultak bizonyos VIP Access-szálláshelyeken. A szolgáltatásokra való jogosultság alapja az Ön foglaláskori Hotels.com Rewards-szintje, a nyújtott szolgáltatások pedig foglaláskor meg fognak jelenni a szálláshely hirdetésében. A szolgáltatások szálláshelyenként eltérőek lehetnek, és bármikor módosulhatnak.Előfordulhat, hogy előírják a tartózkodás minimális hosszát.

 

A VIP Access-szálláshelyek hálózatába tartozó szálláshelyek olyan előnyöket kínálnak, amelyek köre szálláshelyenként eltérő lehet és bármikor, értesítés nélkül módosulhat. A szolgáltatásokat az elsődleges fióktulajdonos számára biztosítják, a kedvezményezettek köre pedig csak a Silver és Gold szintű tag fiókján keresztül foglaló további utazókra terjeszthető ki a szálláshely saját döntése alapján és a rendelkezésre állástól függően.

 

A Silver és Gold szintű tagok számára a VIP Access-szálláshelyeken garantált az ingyenes wifi. Ez a normál wifit jelenti. A prémium wifi további díj ellenében érhető el. Ez bármikor módosulhat.

 

A Gold szintű tagok a programban részt vevő VIP Access-szálláshelyeken, a rendelkezésre állástól függően, bejelentkezéskor jogosultak lehetnek felminősítésre. A szoba felminősítésére való jogosultság alapja a Hotels.com Rewards-szint a foglalás időpontjában. A VIP Access-szálláshelyek a felminősítést az elsődleges fióktulajdonos számára biztosítják, a kedvezményezettek köre pedig csak a Gold szintű tag fiókján keresztül foglalt további szobákra terjeszthető ki a szálláshely saját döntése alapján és a rendelkezésre állástól függően. A szoba felminősítése jelentheti egy nagyobb értékű vagy jobb minőségű szobakategória ingyenes biztosítását. A szoba felminősítése helyett az utazók lehetőséget kaphatnak arra, hogy eldöntsék, melyik emeleten vagy egy emelet melyik részén (például a liftektől vagy a jégautomatától távol) legyen a szobájuk. Szobafelminősítést nem lehet foglalni.

 

A Gold szintű tagok számára a programban részt vevő VIP Access-szálláshelyek, a rendelkezésre állástól függően, biztosíthatják a korai bejelentkezés és a kései kijelentkezés lehetőségét. A korai bejelentkezésre és a kései kijelentkezésre való jogosultság alapja a Hotels.com Rewards-szint a foglalás időpontjában. A korai bejelentkezést és a kései kijelentkezést az elsődleges fióktulajdonos számára biztosítják, a kedvezményezettek köre pedig csak a Gold szintű tag fiókján keresztül foglaló további utazókra terjeszthető ki a szálláshely saját döntése alapján és a rendelkezésre állástól függően.

 

15.5.                  A Hotels.com™ Rewards program módosítása, a bélyegek lejárása és a program megszüntetése

 

Bélyegjei mindaddig nem járnak le, amíg legalább 12 havonta frissíti a fiókját. Ez annyit jelent, hogy ezen időszak alatt Bélyegeket kell gyűjtenie vagy Bónusz éjszakákat kell beváltania; ezzel a lejárat automatikusan további 12 hónappal meghosszabbodik. Ha egy 12 hónapos időszakban nem gyűjt Bélyeget és nem vált be Bónusz éjszakát, akkor Bélyegjei lejárnak, és fiókja inaktiválásra kerülhet. Ilyen esetben Bélyegjeit nem adjuk ki újra. Jelentkezzen be a fiókjába, és ellenőrizze, hogy mikor járnak le a Bélyegjei!

 

Bármikor, értesítést követően vagy értesítés nélkül módosíthatjuk a Hotels.com Rewards program általános szerződési feltételeit, ideértve a Bélyegek gyűjtésére, a különböző tagsági szintekre, az azok eléréséhez és megtartásához szükséges követelményekre és az általuk biztosított előnyökre, továbbá a Bónusz éjszakák beváltására vonatkozó szabályokat, a programban részt vevő Hotels.com Rewards-szálláshelyek listáját, valamint egy Bónusz éjszaka maximális értékét is. Az ilyen módosításokról Önt e-mailben vagy a Hotels.com weboldalán tájékoztatjuk, ezért kérjük, rendszeresen nézze meg fiókját.

 

A Hotels.com Rewards program határozatlan időre szól; fenntartjuk a jogot arra. hogy bármikor lezárjuk. A Program lezárása esetén Ön a lezárás bejelentésétől számított 30 napon keresztül válthatja még be a fiókjában található Bónusz éjszakákat. Ezt követően Ön elveszti Bónusz éjszakáit, és értük semmiféle ellenszolgáltatásra nem jogosult.

 

Azzal, hogy Ön a Hotels.com Rewards program keretében továbbra is Bélyegeket gyűjt és Bónusz éjszakákat vált be, elfogadja a jelen általános szerződési feltételek módosításait. Ön a felelős azért, hogy folyamatosan tájékozódjon az esetleges módosításokkal kapcsolatban. A legfrissebb verzió mindig megtalálható a weboldalunkon.

 

15.6.                  A Hotels.com Rewards program általános szerződési feltételei

 

Fenntartjuk a jogot tagsága megszüntetésére, amennyiben a Programmal visszaél, vagy azt olyan módon használja, amely nem felel meg általános szerződési feltételeinknek vagy bármilyen szövetségi vagy állami jogszabályba, előírásba, szabályba vagy rendeletbe ütközik. Ha megszüntetjük a tagságát, akkor elveszítheti összegyűjtött Bélyegjeit és egyéb juttatásait. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy szükség esetén megtegyük a szükséges közigazgatási és/vagy jogi lépéseket, ideértve a büntetőjogi intézkedéseket is.

 

Mindaddig, amíg Ön a Hotels.com Rewards program tagja, e-mailben értesítjük Önt a fiókját érintő változásokról vagy tranzakciókról. Bélyegjeit bármikor visszavonhatjuk. Bélyegjeit nem értékesítheti, nem ruházhatja át és nem kombinálhatja más tagok Bélyegjeivel. A tag halála, családi állapotának változása vagy más jogszabályi esetben a Bélyegek és a Bónusz éjszakák nem ruházhatók át. Ön elfogadja, hogy minden ilyen jogvita, igény és kereset egyedileg kerül rendezésre, kizárólag az illetékes magyar bíróság által.

 

A Hotels.com Rewards program jelen általános szerződési feltételeivel vagy az Ön jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén azokra és azok értelmezésére Magyarország törvényei az irányadók.

 

A jelen Program érvénytelen ott, ahol a törvény tiltja. Ha nem hajtatjuk végre a Hotels.com Rewards program jelen általános szerződési feltételeinek bármely rendelkezését, az nem jelenti azt hogy lemondunk az adott vagy bármelyik másik rendelkezés végrehajtatásának jogáról.

 

A Programmal kapcsolatos valamennyi kérdésben és vitában döntésünk végleges és megfellebbezhetetlen.

 

16.  FELHASZNÁLÓI ÉRTÉKELÉSEK, MEGJEGYZÉSEK, FÉNYKÉPEK ÉS TARTALMAK

 

A Hotels.com szálláshelyekkel és egyéb nyaralási vagy utazási élményekkel kapcsolatban közzétehet véleményeket, megjegyzéseket, fényképeket és egyéb anyagokat (a továbbiakban „Értékelések”). Hotels.com lehetőséget adhat a jelen weboldal felhasználóinak arra is, hogy Értékeléseket tegyenek közzé (a továbbiakban „Felhasználói értékelések”). Az ilyen Felhasználói értékelések tekintetében Ön lemond minden védett jogáról, és az ilyen Felhasználói értékeléseket a Hotels.com vagy annak partnercégei az Ön engedélye nélkül szabadon felhasználhatják, másolhatják, terjeszthetik és elérhetővé tehetik bármilyen adathordozón és bármilyen formában. Ha ilyen közzétételi lehetőséget ajánlunk, akkor Ön kifejezetten elfogadja, hogy csak olyan Felhasználói értékeléseket küldhet be, amelyek az adott szolgáltatásra vonatkoznak és teljesítik a jelen általános szerződési feltételek és a jelen weboldalon elérhetővé tett bármilyen kísérő útmutató előírásait.

 

Ön nem kizárólagos, jogdíjmentes, korlátlan időre szóló, átruházható, visszavonhatatlan és teljes egészében allicencbe adható jogot ad a Hotels.com valamint annak leányvállalatai és partnercégei (a továbbiakban együttesen a „Hotels.com-vállalatok”), valamint azon kapcsolt vállalkozásként, társmárkaként működő és/vagy hivatkozott webhely-partnerek (a továbbiakban együttesen „Hotels.com-partnercégek”) számára, amelyeken keresztül a szolgáltatást nyújtjuk, arra, hogy

 

(a) a Felhasználói értékeléseket a világ bármely pontján, bármely, jelenleg ismert, vagy a jövőben feltalált adathordozón felhasználják, többszörözzék, módosítsák, adaptálják, lefordítsák, terjesszék, közzétegyék vagy azokból származtatott műveket hozzanak létre; és

 

(b) hogy felhasználják az Ön által a Felhasználói értékelésekhez kapcsolódóan megadott nevet. Ön tudomásul veszi, hogy a Hotels.com-vállalatok saját döntésük alapján megnevezhetik Önt, mint a Felhasználói értékelések szerzőjét (például úgy, hogy egy szálláshelyre vonatkozóan beküldött értékelés mellett szerepeltetik az Ön nevét és települését), továbbá fenntartják a jogot arra, hogy az ilyen Felhasználói értékeléseket megosszák szállító partnereinkkel.

 

Ön továbbá feljogosítja a Hotels.com-vállalatokat arra, hogy jogi eljárást kezdeményezzenek bármely olyan természetes vagy jogi személlyel szemben, aki vagy amely a jelen általános szerződési feltételek megsértésével megsérti az Ön vagy a Hotels.com-vállalatok Felhasználói értékelésekhez fűződő jogait. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználói értékelések nem bizalmasak és nem jogvédettek. Ön kifejezetten lemond minden, az Ön Felhasználói értékeléseiben esetlegesen megtestesülő bármilyen és minden személyhez fűződő jogról (ideértve a szerző megnevezéséhez és a mű sértetlenségéhez fűződő jogot is), és vállalja, hogy nem emel kifogást az ellen, hogy mi, a Hotels.com-partnercégek, a Hotels.com-vállaltok, valamint bármilyen partnereink és licencbe vevőink közzétegyék, felhasználják, módosítsák, töröljék vagy egyéb módon hasznosítsák az Ön Felhasználói értékeléseit.

 

Konkrétan azzal, hogy igénybe vesz egy ilyen szolgáltatást, Ön kijelenti és szavatolja, hogy:

 

 • az Ön által közzétett Felhasználói értékeléseknek Ön a szerzője, vagy egyéb módon Ön gyakorol felettük minden ellenőrzési jogot;
 • a közzététel időpontjában a beküldött Felhasználói értékelések pontosak;
 • az Ön által beküldött Felhasználói értékelések nem sértik a Hotels.com használati feltételeinek, útmutatóinak vagy irányelveinek semmilyen előírását (ahogy azok esetenként alkalmazandók);
 • nem fog szándékosan vagy gondatlanul közzétenni olyan információt, amely sértő vagy támadó jellegű lehet bármely személy vagy annak üzleti tevékenysége tekintetében, és különösen nem tesz közzé semmilyen olyan megjegyzést, információt vagy anyagot, amely nem igaz, rosszindulatú, becsületsértő, megalázó, obszcén vagy észszerűen ilyennek tekinthető;
 • nem jár el megtévesztő vagy félrevezető módon, továbbá nem végez semmilyen csalárd vagy jogellenes tevékenységet, és ilyenre másokat sem ösztönöz;
 • bármilyen harmadik fél tulajdonában álló bármilyen információt vagy anyagot kizárólag az ilyen fél kifejezett írásos hozzájárulásával tesz közzé vagy terjeszt;
 • minden beküldött fényképre a Fényképek beküldésére vonatkozó irányelveink vonatkoznak.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen weboldalon megjelenített értékelések ellenőrzött felhasználóktól származnak, akik megszálltak egy a Hotels.com weboldalán vagy az Expedia Group más márkaneve alatt működő weboldalon foglalt szálláshelyen. A Hotels.com a végfelhasználók által webhelyeinken keresztül beküldött fényképeknek nem tulajdonosa, azok tulajdonosaival nem áll partneri viszonyban, és a beküldött fényképek nem szükségképpen a Hotels.com álláspontját képviselik.  A Hotels.com nem szerkeszti a beküldött Értékeléseket és Felhasználói értékeléseket, és a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben semmilyen módon nem vállal felelősséget és nem tartozik felelősséggel az ilyen Értékelésekért, illetve Felhasználói értékelésekért, sem azok későbbi közzétételéért, használatáért vagy terjesztéséért. Továbbá a Hotels.com nem foglalkozik semmilyen Értékelésben vagy Felhasználói értékelésben kifejtett nézetek vagy megjegyzések ellenőrzésével, minősítésével vagy jóváhagyásával, az ilyen Értékelések, illetve Felhasználói értékelések az őket beküldő magánszemélyek személyes nézetei. A weboldalon megjelenő Értékelések vagy megjegyzések alapján mindenki csak saját felelősségére és kockázatára hozhat döntéseket. Időről-időre előfordulhat, hogy a Hotels.com különböző ösztönzőket (például árengedmény-kuponokat, nyereménysorsolásokat) kínál ügyfeleinek Felhasználói értékelések beküldéséért. Számunkra rendkívül fontos, hogy a Felhasználói értékelések őszinték és részrehajlásmentesek legyenek, ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy az ösztönzők attól függetlenül állnak rendelkezésre, hogy a Felhasználói értékelés kedvező vagy kedvezőtlen-e.

 

A Hotels.com fenntartja a jogot arra, hogy saját hatáskörében, bármilyen okból elutasítsa bármelyik Értékelés vagy Felhasználói értékelés közzétételét, illetve azt (értesítés nélkül) eltávolítsa a weboldalról. Ilyenre többek között akkor kerülhet sor, ha a Hotels.com-hoz egy harmadik fél panaszt nyújt be, és/vagy ha a Hotels.com okkal hiszi, hogy megsértették a jelen általános szerződési feltételek vagy az értékelések/fényképek beküldésére vonatkozó irányelvek előírásait.

 

17.  FÉNYKÉPEK BEKÜLDÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

 

16 évnél fiatalabb gyermekek nem küldhetnek be fényképeket vagy egyéb anyagokat a weboldalra.

 

Ön elfogadja, hogy bármelyik Ön által beküldött fényképnek teljesítenie kell a következő feltételeket:

 

 • A tárgyhoz tartozónak kell lenniük – Minden fényképnek relevánsnak kell lennie a szállás, az étterem, az elhelyezkedés vagy az általános utazási élmény tekintetében.
 • A közösség számára megfelelőnek/családbarátnak kell lenniük.
 • Eredetinek kell lenniük – Csak saját maga által készített fényképeket nyújthat be.
 • Az egyes fényképek fájlmérete nem haladhatja meg az 5 MB-ot. A fényképek kizárólag .jpg, .bmp, .gif vagy .png formátumban küldhetők be.

 

Ön vállalja, hogy semmilyen olyan fényképet vagy anyagot nem küld be, amely

 

 • jogellenes, obszcén, pornográf, közönséges, vulgáris, bántó vagy sértő;
 • sérti bármilyen természetes vagy jogi személy magánélethez fűződő vagy személyiségi jogait;
 • gyermekeket vagy harmadik feleket ábrázol, vagy rájuk vonatkozik azok (illetve a 18 évnél fiatalabb gyermekek esetében a szüleik) engedélye nélkül;
 • nem az Ön eredeti munkája, vagy valamilyen más (személyes vagy kereskedelmi) forrásból származik;
 • sérti bármilyen harmadik fél szerzői jogát, védjegyét vagy egyéb tulajdonjogát;
 • emblémákat, márkákat, promóciós anyagokat vagy egyéb kereskedelmi célú tartalmakat tartalmaz;
 • vírust vagy egyéb olyan kártékony kódot tartalmaz, amely akár szándékosan, akár véletlenül kárt okozhat a Hotels.com számítógépeiben és rendszereiben, és/vagy kárt okozhat azoknak, akik azokat használják.

 

18.  ÉRTESÍTÉS SZELLEMI TULAJDON BITORLÁSÁRÓL

 

18.1.                  A Hotels.com tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és elvárja Öntől, hogy Ön is ezt tegye. A Hotels.com által kidolgozott és követett irányelvek nem engedik, hogy a felhasználók bármelyen olyan anyagot tegyenek közzé, amely sérti vagy bitorolja mások szerzői vagy védjegyjogait, és a Hotels.com megfelelő körülmények fennállása esetén megszünteti azoknak az előfizetőknek és fióktulajdonosoknak a fiókját, akik ismételten jogbitorlást követnek el. A jogbitorló anyag ismételt közzététele okot szolgáltat a szolgáltatás beszüntetésére.

 

18.2.                  Szerzői joggal kapcsolatos igények.  Ha Ön úgy véli, hogy a Digital Millennium Copyright Act szerzői jogi törvény (az USA-ban), az Elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv (az Európai Unióban), illetve a szerzői jogi védelem alatt álló online tartalomra vonatkozó hasonló jogszabályok szerint a weboldalon vagy azon keresztül bitorolják az Ön szerzői jogi védelem alatt álló munkáját, akkor kérjük, nyújtsa be írásos formában a Hotels.com szerzőijog-sértéssel kapcsolatos panaszbejelentő űrlapját (a továbbiakban az „Értesítés”) a Hotels.com alábbi kijelölt szerzői jogi ügyekkel foglalkozó munkatársának. Az Értesítés kézhezvételekor a Hotels.com megteszi a szükséges intézkedéseket, ideértve a problémát jelentő anyag weboldalról történő eltávolítását és/vagy megfelelő körülmények fennállása esetén az érintett Hotels.com-felhasználó fiókjának megszüntetését is.

 

Az Értesítésnek a következőket kell tartalmaznia:

(1)             Annak a szerzői jogi védelem alatt álló munkának a meghatározását, amelyet állítólag bitorolnak, vagy ha egyetlen Értesítésben egyetlen weboldalon található több szerzői jogi védelem alatt álló munka sérelmét szeretné bejelenteni, akkor az adott weboldalon található ilyen munkák reprezentatív listáját.

(2)             Azoknak a képeknek vagy anyagoknak a meghatározását, amelyek állítólag bitorolják az Ön szerzői jogi védelem alatt álló munkáját, vagy amelyek a jogbitorló tevékenység alanyai, és amelyeket az Ön véleménye szerint el kellene távolítani; elegendő információt kell megadni ahhoz, hogy a Hotels.com meg tudja találni a konkrét képeket, illetve anyagokat.

(3)             Az Ön kapcsolattartási adatait, ideértve a nevét, a címét, a telefonszámát és, ha van, azt az e-mail-címét, amelyen kapcsolatba lehet lépni Önnel.

(4)             A következő nyilatkozatot: Jóhiszeműen úgy vélem, hogy az anyag panaszban körülírt használatát nem engedélyezte sem a szerzői jog tulajdonosa, sem annak megbízottja, sem jogszabály.

(5)             A következő nyilatkozatot: A jelen Értesítésben található információk pontosak, és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy (válassza ki az egyiket) (i) én vagyok az állítólagosan bitorolt kizárólagos jog tulajdonosa; vagy (ii) jogosult vagyok az ilyen jog tulajdonosának nevében eljárni.

(6)             Továbbá egy olyan személy fizikai vagy elektronikus aláírását, aki jogosult az állítólagosan bitorolt kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

 

Az Értesítést a Hotels.com kijelölt szerzői jogi ügyekkel foglalkozó munkatársának kell megküldeni a következő címre:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

USA

 

                    E-mail-cím: Hotels-copyright@hotels.com

Telefon: 206-481-7200

 

Ha fel szeretné gyorsítani Értesítésének áttekintését és a rá adott reakciót, akkor kérjük, töltse le, töltse ki és nyújtsa be a jelen általános szerződési feltételekhez mellékelt „A Hotels.com szerzőijog-sértéssel kapcsolatos panaszbejelentő űrlapja” űrlapot.

 

18.3.                  Értesítés a szerzőijog-sértéssel kapcsolatos panaszra vonatkozó ellentmondásról.  Ha egy szerzői jogsértéssel kapcsolatos igény alapján eltávolítják a weboldalról az Ön által közzétett anyagot, akkor e-mailben vagy postai úton ellentmondást nyújthat be, amelynek az alább meghatározott információkat kell tartalmaznia. Azt javasoljuk azonban, hogy előtte forduljon jogtanácsoshoz.

 

Kérjük a következő adatokat adja meg:

               (1)          Az eltávolított vagy inaktívvá tett konkrét tartalmat és azt a helyet, ahol az adott tartalom korábban megjelent a weboldalon. Ha lehetséges, kérjük, adja meg az URL-címet.

            (2)        Az Ön nevét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail-címét.

(3)          Egy olyan nyilatkozatot, amelyben Ön elfogadja a lakhelye szerint bírósági kerület Szövetségi Kerületi Bíróságának illetékességét, illetve ha az Egyesült Államokon kívül tartózkodik, akkor bármelyik olyan területi bíróság illetékességét, amelyben a Hotels.com vállalat található, továbbá elfogadja az Ön tartalmával kapcsolatban panasszal élő személy vagy az ilyen személy megbízottjának megkeresését.

(4)          A következő nyilatkozatot: „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jóhiszeműen úgy vélem, hogy a fentebb megjelölt anyag tévedés vagy téves azonosítás eredményeképp került eltávolításra vagy letiltásra.”

Írja alá a dokumentumot, és küldje el a következő levelezési címre vagy a következő e-mail-címre:


A Hotels.com kijelölt szerzői jogi ügyekkel foglalkozó munkatársa:

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

USA

 

                    E-mail-cím: Hotels-copyright@hotels.com

Telefon: 206-481-7200

 

Ha fel szeretné gyorsítani Értesítésének áttekintését és a rá adott reakciót, akkor kérjük, töltse le, töltse ki és nyújtsa be a jelen általános szerződési feltételekhez mellékelt „A Hotels.com szerzőijog-sértéssel kapcsolatos panaszra vonatkozó ellentmondás űrlapja űrlapot.

 

18.4.                  Védjegyekkel kapcsolatos igények.  Ha úgy véli, hogy a weboldal, egy hirdetés vagy bármilyen tartalom bitorolja védjegyét vagy visszaél vele, akkor kérjük, töltse ki a Hotels.com védjeggyel kapcsolatos visszaélésre vonatkozó panaszbejelentő űrlapját, és juttassa el a Hotels.com védjegyekkel foglalkozó alább meghatározott munkatársához. Az Értesítés kézhezvételekor a Hotels.com megteszi a szükséges intézkedéseket, ideértve azt is, hogy értesíti azt a szállítót vagy felhasználót, amely, illetve aki a panasz tárgyát képező, állítólagosan jogsértő használatot elkövette, és arra kéri, hogy vizsgálja meg a panaszt, és reagáljon rá, ideértve továbbá a nyilvánvalóan jogsértő megjelenítés eltávolítását a hirdetésből vagy a weboldalról, és/vagy megfelelő körülmények fennállása esetén az érintett Hotels.com-felhasználó fiókjának megszüntetését is.

 

Az Értesítésnek a következőket kell tartalmaznia:

(1)             Az állítólagosan bitorolt védjegy meghatározását.

(2)             Annak a weboldalnak vagy hirdetésnek a meghatározását, amelyen, illetve amelyben a védjeggyel állítólag visszaéltek.

(3)             Az Ön kapcsolattartási adatait, ideértve a nevét, a címét, a telefonszámát és, ha van, azt az e-mail-címét, amelyen kapcsolatba lehet lépni Önnel.

(4)             A következő nyilatkozatot: Jóhiszeműen úgy vélem, hogy a fenti megjelenítés panaszban körülírt használata illetéktelen és nem engedélyezett.

(5)             A következő nyilatkozatot: A jelen Értesítésben található információk pontosak, és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy (válassza ki az egyiket) (i) én vagyok az állítólagosan bitorolt kizárólagos jog tulajdonosa; vagy (ii) jogosult vagyok az ilyen jog tulajdonosának nevében eljárni.

(6)             Továbbá egy olyan személy fizikai vagy elektronikus aláírását, aki jogosult az állítólagosan bitorolt kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

 

Az Értesítést a következő címre kell elküldeni:

Trademark Claims

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

USA

 

                    E-mail-cím: Hotels-Trademarks@hotels.com

Telefon: 206-481-7200

 

Ha fel szeretné gyorsítani panaszának áttekintését és a rá adott reakciót, akkor kérjük, töltse le, töltse ki és nyújtsa be a jelen általános szerződési feltételekhez mellékelt „A Hotels.com védjeggyel való visszaéléssel kapcsolatos panaszbejelentő űrlapja” űrlapot.

 

18.5.                  Szabadalommal kapcsolatos értesítés.  A jelen weboldalra, valamint a weboldalon keresztül elérhető funkciókra és szolgáltatásokra a Hotels.com vállalat és/vagy más Hotels.com-vállalatok tulajdonában lévő egy vagy több szabadalom vonatkozhat. A jelen weboldal egyes részei egy vagy több szabadalom licencének felhasználásával üzemelnek. További szabadalmak bejegyzése folyamatban.

 

19.  AZ ÜGYFELEK PANASZAI

 

A Hotels.com készséggel nyújt segítséget a szolgáltatások Ön általi, weboldalon keresztül történő lefoglalásával kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés vagy panasz vonatkozásában. Ha a lefoglalt szolgáltatással kapcsolatban felmerült probléma kapcsán Ön panasszal él és/vagy az utazási szolgáltatás szolgáltatójától kártérítésre jogosult, akkor a Hotels.com segíteni fog Önnek és (adott esetben) az utazási szolgáltatás harmadik fél szolgáltatójának a probléma megoldásában.

Ha kérdése merül fel, információt szeretne kérni, vagy panaszát szeretné jelezni egy utazás során és az utazást követően, akkor ezeket a weboldal „Támogatás és GYIK” részének „Kapcsolat” paneljén található e-mail-címen vagy más elérhetőségen jelezheti az ügyfélszolgálatnak, amely a panaszokat az adott utazási szolgáltatások szolgáltatóinak nevében fogadja.

Arra kérjük, hogy az utazása alatt tapasztalt bármilyen problémát a lehető leghamarabb jelezze a fent megadott telefonszámon vagy e-mail-címen, hogy meg lehessen tenni a megfelelő intézkedéseket a probléma megoldására, és hogy korlátozni lehessen az Ön által elszenvedett károkat. A problémák könnyebb megoldása érdekében arra kérjük, hogy panaszát az utazás végétől számított 30 napon belül jelezze.

A szálláshelyhez vagy az utazási szolgáltatás illetékes szolgáltatójához kell benyújtani az olyan panaszokat, amelyek az olyan poggyász vagy az olyan ruházat vagy az olyan személyes használati tárgyak elvesztésével, ellopásával vagy sérülésével kapcsolatosak, amelyek a tartózkodás során nem voltak az Ön felügyelete alatt.

A papíralapú panaszokat az utazási szolgáltatás illetékes szolgáltatójához kell küldeni annak szabályaiban és korlátozásaiban megadott címére, de elküldhetők a Hotels.com-nak is.

Az Európai Bizottság Online Vitarendezési Platformja itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr 

 

20.  FELELŐSSÉG

 

20.1.                  A Hotels.com felelőssége

 

A weboldal tulajdonosa a Hotels.com, és azt a Hotels.com üzemelteti; a weboldal képezi a közvetítő felületet Ön és az utazási szolgáltatások illetékes szolgáltatói között. Amikor foglal, az utazási szolgáltatás illetékes szolgáltatójával köt szerződést. Az ilyen utazási szolgáltatásokra vonatkozó felelősséget az alábbi 20.2. szakasz határozza meg. 

A weboldal Ön általi használatából származóan Ön által elszenvedett bármilyen kár vonatkozásában, de kizárva a weboldalon keresztül foglalt utazási szolgáltatással kapcsolatos bármilyen kárt (amelyre az alábbi 20.2. szakasz rendelkezései vonatkoznak), és tekintettel a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott korlátozásokra, Ön elfogadja, hogy sem a Hotels.com, sem annak partnerei nem felelősek semmilyen olyan közvetlen, közvetett, büntető jellegű, rendkívüli, véletlenszerű vagy következményi veszteségért vagy kárért, amely a weboldal használatából, a weboldal használatában tapasztalható bármilyen késedelemből vagy a weboldal használhatatlanságából, illetve a weboldalon található hivatkozások Ön általi használatából származik.  A Hotels.com jelen általános szerződési feltételekben meghatározott kötelezettségei vonatkozásában, illetve ha a jelen általános szerződési feltételek alapján megállapítják a Hotels.com felelősségét bármilyen veszteség vagy kár vonatkozásában (kivéve a 20.2. szakaszban meghatározott bármilyen olyan felelősséget, amelyre annak a szakasznak a korlátozásai vonatkoznak), a Hotels.com kizárólag az olyan közvetlen károkért felelős, amelyek:

(i)               észszerűen előre láthatóak voltak az Ön és a Hotels.com számára;

(ii)              ténylegesen felmerültek Önnél, illetve amelyeket Ön ténylegesen elszenvedett; valamint

(iii)            közvetlenül a Hotels.com által végrehajtott tevékenységeknek tulajdoníthatók,

és amennyiben fennáll a Hotels.com bármilyen felelőssége, az ilyen felelősség összességében semmilyen esetben sem haladhatja meg a következő két összeg közül a nagyobbat: (a) az Ön által a kérdéses utazási szolgáltatásokért fizetett összeg és (b) egyszáz amerikai dollár (100,00 USD) vagy annak megfelelő összeg helyi pénznemben.

A Hotels.com azokat az információkat jeleníti meg a weboldalon, amelyeket a szállítók szolgáltatásaik ismertetéseként biztosítanak számára (például fényképeket, termékleírásokat, szolgáltatásokat, egészségügyi és biztonsági előírásokat, szabályokat és korlátozásokat, valamint a szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket). Az utazási szolgáltatás szállító(i) a felelős(ek) annak biztosításáért, hogy a Hotels.com-nak adott ilyen információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek.   A Hotels.com nem tehető felelőssé az ilyen információkban esetleg fellelhető semmilyen pontatlanságért, kivéve, ha az ilyen pontatlanságokat a Hotels.com okozta; ezek körébe tartozik a szálláshelyek besorolására vonatkozó bármilyen pontatlanság is, mert azok csupán útmutatásul szolgálnak, és nem feltétlenül tükrözik a hivatalos besorolást.

Kivéve azt az esetet, ha a jelen általános szerződési feltételek ettől kifejezetten eltérően rendelkeznek, a weboldalon található minden információt, szoftvert vagy szolgáltatást bármilyen szavatosság (legyen az kifejezett vagy vélelmezett) vagy bármiféle vélelmezett feltétel nélkül biztosítunk, nem korlátozó jelleggel ideértve a kielégítő minőségre, az adott célra való alkalmasságra vagy a jogbitorlás-mentességre vonatkozó bármilyen vélelmezett szavatosságot vagy vélelmezett feltételt is. Kizárunk minden ilyen vélelmezett feltételt és szavatosságot. Az, hogy a jelen weboldal szolgáltatásokat tartalmaz vagy kínál, nem jelenti azt, hogy a Hotels.com vagy annak bármelyik partnere jóváhagyólag minősíti vagy ajánlja az ilyen szolgáltatásokat.

 

20.2.                  A weboldalon keresztül foglalt utazási szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősség

 

Ha az adott szolgáltatást a Hotels.com tette elérhetővé (a jelen általános szerződési feltételekben meghatározottaknak megfelelően), akkor – amennyiben ezt a jogszabályok megengedik, és figyelembe véve a jelen általános szerződési feltételekben és/vagy az Ön által foglalt utazási szolgáltatásra alkalmazandó szabályokban és korlátozásokban meghatározott kivételeket és korlátozásokat – a Hotels.com csak az olyan közvetlen károkért vállal felelősség Önnel szemben, amelyek:

 

(i)               észszerűen előre láthatóak voltak az Ön és a Hotels.com számára;

(ii)              ténylegesen felmerültek Önnél, illetve amelyeket Ön ténylegesen elszenvedett; valamint

(iii)            közvetlenül a Hotels.com utazási szolgáltatások nyújtása során végrehajtott tevékenységeinek tulajdoníthatók,

 

és amennyiben a jelen 20.2. szakasz alapján fennáll a Hotels.com bármilyen felelőssége, az ilyen felelősség összességében semmilyen esetben sem haladhatja meg az Ön által a Hotels.com számára a kérdéses szolgáltatásért megfizetett összeget.

 

Ha a szolgáltatást egy harmadik fél (például egy szállásszolgáltató később kifizetendő foglalás esetén) nyújtja Önnek, akkor az utazási szolgáltatás adott szolgáltatójának felelősségét az adott utazási szolgáltatásra alkalmazandó szabályok és korlátozások határozzák meg; ezeket a szabályokat és korlátozásokat a foglalás véglegesítése előtt elérhetőek lesznek az Ön számra. Az utazási szolgáltatásokat nyújtó ilyen szolgáltatók független vállalkozók, nem a Hotels.com vállalatnak vagy a Hotels.com partnercégeinek megbízottjai vagy alkalmazottjai. Sem a Hotels.com, sem annak partnercégei nem vállalnak felelősséget semmilyen ilyen szállító tetteiért, hibáiért, mulasztásaiért, kijelentéseiért, szavatosságvállalásaiért, szerződésszegéseiért, gondatlanságáért vagy hanyagságáért, sem pedig az azok eredményeképp bekövetkező semmilyen személyi sérülésért, halálesetért, anyagi kárért vagy egyéb kárért vagy kiadásért.

 

Önt bizonyos törvényes jogok illetik meg. A jelen általános szerződési feltételekben található kizárások és korlátozások csak a jogszabályok által megengedett mértékben alkalmazandók. A jelen általános szerződési feltételek egyetlen rendelkezése sem tekinthető úgy, hogy korlátozná vagy kizárná az Hotels.com-nak a Hotels.com hanyagsága vagy gondatlansága miatt bekövetkező csalás, személyi sérülés vagy halál tekintetében fennálló felelősségét.

 

21.  KÁRTALANÍTÁS

 

Ön vállalja, hogy megvédi és kártalanítja a Hotels.com vállalatot, annak partnercégeit és mindezek szállítóit, valamint mindezek bármelyik tisztségviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját és megbízottját, bármilyen és minden olyan igény, kereset, követelés, kártérítési igény, veszteség, kár, bírság, büntetés vagy bármilyen olyan másfajta vagy más jellegű költség és kiadás tekintetében, ideértve többek között azokat az indokolt és észszerű mértékű jogi és könyvelési díjakat is, amelyeket (a) a jelen általános szerződési feltételek vagy a bennük hivatkozott szabályok és korlátozások/dokumentumok Ön általi megsértése; (b) bármilyen jogszabály vagy harmadik fél jogainak Ön általi megsértése; vagy (c) a jelen weboldal Ön általi használata eredményezett.

 

22.  HARMADIK FELEK WEBOLDALAIRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

 

A jelen weboldal hivatkozásokat tartalmazhat a Hotels.com-tól különböző harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra. Az ilyen hivatkozások kizárólag az Ön tájékoztatására szolgálnak. A Hotels.com nem tartja ellenőrzése alatt az ilyen weboldalakat, és nem felel azok tartalmáért vagy Ön általi használatáért. Az, hogy a Hotels.com ilyen weboldalakra mutató hivatkozásokat tüntet fel, nem jelenti az ilyen weboldalakon található anyagok jóváhagyó minősítését, és nem jelent semmilyen kapcsolatot az ilyen weboldalak üzemeltetőivel.

 

23.  A JELEN WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOFTVEREK

A jelen weboldalon letöltés céljából elérhetővé tett bármilyen szoftver (a továbbiakban „Szoftver”) a Hotels.com vállalatnak, a Hotels.com partnercégeinek és/vagy mindezek megfelelő szállítóinak szerzői jogi védelem alatt álló munkája. A Szoftver Ön általi használatát a Szoftverhez adott vagy mellékelt végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban „Licencszerződés”) feltételei szabályozzák, ha van ilyen végfelhasználói licencszerződés. Ön csak akkor telepíthet vagy használhat bármilyen olyan Szoftvert, amelyhez Licencszerződés van mellékelve, vagy amely Licencszerződést tartalmaz, ha előbb vállalja a Licencszerződés feltételeinek betartását.

 

A Licencszerződéssel nem kísért bármilyen Szoftver esetében a Hotels.com, L.P. ezennel Önnek mint felhasználónak személyes, át nem ruházható licencet ad a Szoftver használatára, kizárólag a jelen weboldal megtekintése és a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelelő egyéb módon történő használata céljából. Az ilyen Szoftver más célra nem használható.  Minden szoftvert költség- és díjmentesen biztosítunk az Ön számára.

A jelen weboldalon elérhető térképek Ön általi használatára a Google Használati feltételei és a Microsoft Használati feltételei, valamint a Google Adatvédelmi Nyilatkozata és a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozata az irányadó. A Google és a Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy saját hatáskörükben bármikor módosíthassák saját Használati feltételeiket és saját Adatvédelmi nyilatkozatukat. Ha további információkra van szüksége, kérjük kattintson ide:

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://policies.google.com/terms http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

Ne feledje, hogy minden Szoftver, ideértve többek között a jelen weboldalon található minden HTML kódot és Active X vezérlőt is, a Hotels.com vállalatnak, a Hotels.com partnercégeinek és/vagy mindezek érintett szállítóinak a tulajdona, és a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A jogszabályok kifejezetten tiltják a Szoftver bármilyen többszörözését vagy viszonteladóként történő forgalmazását, és az ilyen cselekmények súlyos polgári és büntetőjogi felelősségre vonással járhatnak. A törvénysértőket a jog a legsúlyosabb büntetéssel sújtja.

 

AZ ELŐBBIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL: A SZOFTVER BÁRMILYEN MÁS KISZOLGÁLÓRA VAGY MÁS HELYRE TOVÁBBI TÖBBSZÖRÖZÉS VAGY VISZONTELADÓKÉNT VALÓ FORGALMAZÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, ILLETVE TÖBBSZÖRÖZÉSE SZIGORÚAN TILOS! A SZOFTVERRE ESETLEGES SZAVATOSSÁG KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK MEGFELELŐEN VONATKOZIK.

 

Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver és minden kísérő dokumentáció és/vagy műszaki információ az USA alkalmazandó exportszabályozási jogszabályainak és előírásainak hatálya alá tartozik. Ön vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálja vagy exportálja újra a Szoftvert egyetlen olyan országba sem, amely az USA exportkorlátozási rendelkezéseinek hatálya alatt áll.

 

24.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Ön elfogadja, hogy sem a jelen általános szerződési feltételek alapján, sem a jelen weboldal használatának eredményeképp nem jön létre Ön és a Hotels.com között közös vállalat, partneri kapcsolat, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszony.

 

A Hotels.com jelen általános szerződési feltételeknek megfelelő teljesítése a hatályos jogszabályoktól és jogi eljárástól függ, és a jelen általános szerződési feltételek egyetlen rendelkezése sem vonja meg a Hotels.com-tól annak jogát, hogy teljesítse a bűnüldöző szervektől a jelen weboldal Ön általi használatával vagy az ilyen használatot illetően a Hotels.com számára megadott vagy a Hotels.com által összegyűjtött adatokkal kapcsolatban kapott kéréseket vagy utasításokat.

 

Ha az alkalmazandó jogszabályok alapján a jelen általános szerződési feltételek bármelyik része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, ideértve többek között a fenti szavatosságot kizáró és felelősséget korlátozó rendelkezéseket is, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes, végrehajtható rendelkezéssel kell felváltani, amely a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezés szándékához, és a jelen általános szerződési feltételek továbbra is hatályban maradnak.

 

Ha a Hotels.com valamely időpillanatban nem tartatja be a jelen általános szerződési feltételek valamelyik rendelkezését, az nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról a jogáról, hogy azt egy későbbi időpontban betartassa.

 

A jelen általános szerződési feltételek (és a benne hivatkozott bármilyen egyéb szabályok és korlátozások/általános szerződési feltételek) képezik az Ön és a Hotels.com között a jelen weboldal vonatkozásában létrejött teljes megállapodást, és felváltanak az Ön és a Hotels.com között a jelen weboldalt illető minden korábbi vagy jelenlegi kommunikációt és ajánlatot, legyen az elektronikus, szóbeli vagy írásos, és azok helyébe lépnek. A jelen általános szerződési feltételeknek és elektronikus formában adott bármilyen értesítésnek nyomtatott verziója a jelen általános szerződési feltételekre vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárás során ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel nyújtható be, mint az eredetileg is nyomtatott formában készült és kezelt egyéb üzleti dokumentumok és nyilvántartások.

 

A vállalatok, termékek, személyek, szereplők és/vagy adatok weboldalon vagy a jelen általános szerződési feltételekben említett fiktív neve szándékaink szerint nem utal semmilyen valós személyre, vállalatra, termékre vagy eseményre.

 

Minden, a jelen dokumentumban kifejezetten át nem adott jogot fenntartunk.

 

25.  IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

 

A jelen szerződésre Magyarország jogszabályai az irányadók. A jelen weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita vonatkozásában Ön ezennel elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát és illetékességét. Nem megengedett a jelen weboldal használata semmilyen olyan joghatósági területen, ahol nem lép hatályba a jelen általános szerződési feltételek összes rendelkezése, a jelen szakaszt is beleértve.

 

26.  AZ APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA.

 

Ez a szakasz a „Hotels.com Mobile” nevű applikációnk (a továbbiakban „Mobilapplikáció”) mobiltelefonján, okostelefonján vagy mobileszközén történő Ön általi használatát szabályozó további általános szerződési feltételeket (a továbbiakban „Applikációhasználati feltételek”) határozza meg. Azzal, hogy az „Elfogadom” gombot választja, a Mobilapplikáció használatával kapcsolatban magára nézve kötelezőnek fogadja el az alábbiakat:

 

 

ezek az alábbiakban együttesen „Irányelveink” vagy „Mobilapplikációra vonatkozó irányelvek”. Ha nem fogadja el magára nézve kötelezőnek az Irányelveinket, akkor nem használhatja a Mobilapplikációt, és az „Elutasítom” gombot kell választania, a Mobilapplikációt pedig el kell távolítania az eszközéről.

 

Miután az Irányelveinket magára nézve kötelezőnek fogadta el, nem kizárólagos, át nem ruházható licencet adunk Önnek a Mobilapplikáció letöltésére, telepítésére és használatára, továbbá arra, hogy az Irányelveink rendelkezéseinek megfelelően elérje a Mobilapplikáción belül elérhető tartalmat és információt (a továbbiakban „a Tartalom”) (ideértve többek között az utazási szolgáltatások árát és foglalhatóságát is).

 

A fentebb megfogalmazott,

 

 • a weboldalunk használatára,
 • a weboldalunkon keresztül az Ön számára elérhető összes tartalomra, szolgáltatásra, funkcióra, szoftverre, kuponra és hűségprogramra,
 • jogi kapcsolatunkra (ideértve többek között az Önnel szembeni felelősségünket is), valamint
 • a számunkra biztosított jogokra

 

vonatkozó összes általános szerződési feltétel egyenlő és teljes mértékben alkalmazandó, és azt szabályozza, aminek alapján a Hotels.com a Mobilapplikációt és a Tartalmat elérhetővé teszi az Ön számra. A fenti általános szerződési feltételekben a „weboldal”-ra vonatkozó minden utalást úgy kell érteni, hogy az egyben a Mobilapplikációra és/vagy a Tartalomra tett utalás is, amely a szövegkörnyezettől függően a Mobilapplikáció és/vagy a Tartalom Ön általi használatára vonatkozik. A „szerződés”-re vagy az „általános szerződési feltételek”-re vonatkozó minden utalást úgy kell tekinteni, hogy az – a szövegkörnyezettől függően – egyben a jelen Applikációhasználati feltételekre tett utalás is.

 

A Mobilapplikáció az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára szolgál.

 

A Mobilapplikáció és a Tartalom Ön általi használatának feltételeként Ön szavatolja, hogy a Mobilapplikációt és a Tartalmat semmilyen törvénybe ütköző vagy az Irányelveink által tiltott célra nem fogja használni.

 

A Mobilapplikáció megfelelő működéséhez eszközét csatlakoztatnia kell az internetre. Ön a felelős azért, hogy internetkapcsolatot biztosítson eszköze számára, és Ön köteles megfizetni mindazon díjakat, amelyeket az internetszolgáltatója esetleg felszámít a Mobilapplikáció adatforgalma miatt (ideértve többek között az adatroaming-díjakat is). Ne feledje, hogy a Mobilapplikáció automatikusan kis mennyiségű adatot küld szokásos működése során; erre vonatkozóan további információt az „Önre és a Mobilapplikáció Ön általi használatára vonatkozó adatok” című szakaszban találhat.

 

Kivéve, ha a jelen általános szerződési feltételekben egyértelműen meg lett határozva, vagy ha valamelyik helyi jogszabály megengedi, Ön vállalja, hogy:

 

 • nem másolja le a Mobilapplikációt, illetve a Tartalmat, kivéve, ha az ilyen másolás együtt jár a Mobilapplikáció szokásos használatával;
 •  nem adja bérbe, nem adja licencbe, nem adja allicencbe, nem adja kölcsönbe, nem fordítja le, nem vonja össze mással, nem adaptálja, nem változtatja meg és nem módosítja sem a Mobilapplikációt, sem a Tartalmat;
 • sem részben, sem egészben nem változtatja meg és nem módosítja a Mobilapplikációt vagy a Tartalmat, nem engedi meg, hogy a Mobilapplikációt vagy a Tartalmat vagy azok bármely részét bármilyen más programmal kombinálják, vagy bármilyen más programba belefoglalják;
 • nem fejti vissza és nem fordítja vissza sem a Mobilapplikációt, sem a Tartalmat, sem azok bármely részét, nem nyeri vissza azok forráskódját és nem állít elő belőlük származtatott munkát, továbbá ilyesmire kísérletet sem tesz, amennyiben az ilyen tevékenységek tiltását a jogszabályok megengedik; valamint
 • nem biztosítja vagy teszi más módon elérhetővé a Mobilapplikáció vagy a Tartalom egészét vagy bármely részét (ideértve többek között a programlistákat, a tárgykódú és a forráskódú programlistákat, a tárgykódot és a forráskódot) bármilyen formában bármilyen harmadik fél részére.

 

Ön tudomásul veszi, hogy:

 

 • a Mobilapplikációval és a Tartalommal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog, jogcím vagy érdekeltség vagy a Hotels.com, vagy szállítóink és szolgáltatóink tulajdona. Ezeket a jogokat világszerte jogszabályok és egyezmények védik. Minden ilyen jog fenntartva;
 • Önnek nincs semmilyen joga a Mobilapplikációt és a Tartalmat illetően, kivéve annak korlátozott jogát, hogy ezeket az Irányelveink rendelkezéseivel összhangban használhatja;
 • a Mobilapplikáció és minden kísérő dokumentáció és/vagy műszaki információ az USA alkalmazandó exportszabályozási jogszabályainak és előírásainak hatálya alá tartozik. Ön vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálja vagy exportálja újra a Mobilapplikációt egyetlen olyan országba sem, amely az USA exportkorlátozási rendelkezéseinek hatálya alatt áll;
 • a Mobilapplikációt díjmentesen biztosítjuk az Ön számára.

 

Önre és a Mobilapplikáció Ön általi használatára vonatkozó adatok

 

Az Önre vonatkozó adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunkban foglaltaknak megfelelően kezeljük. Azzal, hogy használja a Mobilapplikációt, Ön hozzájárul az ilyen adatkezeléshez, ezért, kérjük, figyelmesen olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozatunkban részletezettek szerint a Mobilapplikáció automatikusan gyűjt adatokat a következőkről:

 

 • arról, hogy Ön miként használja a Mobilapplikációt;
 • arról, hogy Ön milyen Tartalmat ér el;
 • a Mobilapplikáció használata során esetlegesen előforduló technikai hibákról vagy problémákról.

 

Azzal, hogy használja a Mobilapplikációit, Ön tudomásul veszi és elfogadja az ilyen adatok automatikus gyűjtését, és ahhoz hozzájárulását adja.

 

A Mobilapplikáció „Ajánlatok keresése a környékemen” vagy „Jelenlegi hely használata” funkciójának használatakor az eszközének GPS-szel elérhető vagy mobiltelefonos hálózati adataival határozzuk meg az Önhöz közeli szálláshelyeket. Bár az ilyen adatokat anonim módon gyűjtjük, előfordulhat, hogy a Mobilapplikáció számára, és így számunkra is felfedik az Ön pontos vagy hozzávetőleges tartózkodási helyét. Az ilyen adatokat kizárólag szálláshelyek helyének meghatározására használjuk, az Adatvédelmi nyilatkozatunkban részletezetteknek megfelelően. A Mobilapplikáción keresztül nem gyűjtünk tartózkodási helyre vonatkozó adatokat, kivéve, ha bekapcsolja a Mobilapplikáció „Ajánlatok keresése a környékemen” funkcióját. Azzal, hogy használja az „Ajánlatok keresése a környékemen” funkciót, Ön tudomásul veszi és elfogadja azt, továbbá hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hotels.com a korábban említett tartózkodási helyre vonatkozó adatokat a Mobilapplikáción keresztül az Ön tartózkodási helyén releváns Tartalom és szolgáltatások biztosításához, illetve nyújtásához használja fel. A tartózkodási helyre vonatkozó adatok Mobilapplikáción keresztül történő megosztása a beállításokat tartalmazó menüben bármikor kikapcsolható.

 

Megszűnés

 

A Hotels.com írásos felmondásban, azonnali hatállyal megszüntetheti a jelen Mobilapplikációra vonatkozó irányelveket és a használati feltételeket, ha:

 

 • Ön súlyosan vagy folytatólagosan megsérti a jelen irányelveket vagy a használati feltételeket; vagy
 • a Hotels.com, saját hatáskörében, úgy dönt, hogy részben vagy egészben visszavonja a Mobilapplikációt.

 

Bármilyen ok miatt bekövetkező megszűnés esetén:

 

 • megszűnik a jelen Használati feltételek alapján a Mobilapplikációt vagy a Tartalmat illetően Önnek adott minden jog;
 • Önnek fel kell hagynia a Mobilapplikáció és a Tartalom mindennemű használatával; és
 • Önnek le kell törölnie vagy el kell távolítania a Mobilapplikációt az eszközéről.

 

A jelen Mobilapplikációra vonatkozó irányelvek és használati feltételek kötelező érvénnyel bírnak Önre és ránk, valamint jogutódjainkra és engedményeseinkre. Előzetes, írásos engedélyünk nélkül Ön nem ruházhatja át, nem engedményezheti, nem bízhatja másra és egyéb módon sem adhatja át a jelen Mobilapplikációra vonatkozó irányelveket és használati feltételeket, sem pedig az Ön jelen Mobilapplikációra vonatkozó irányelvekből és használati feltételekből származó semmilyen jogát vagy kötelezettségét. Mi bármikor átruházhatjuk, engedményezhetjük, másra bízhatjuk vagy egyéb módon átadhatjuk a jelen Mobilapplikációra vonatkozó irányelveket és használati feltételeket, illetőleg az ezekből származó bármilyen jogunkat vagy kötelezettségünket.

 

Ha bármikor előfordul, hogy nem ragaszkodunk ahhoz, hogy Ön szigorúan teljesítse a jelen Mobilapplikációra vonatkozó irányelvek és használati feltételek által Önre rótt kötelezettségeket, vagy ha nem gyakoroljuk a jelen Mobilapplikációra vonatkozó irányelvek és használati feltételek biztosította bármelyik jogunkat vagy nem élünk a jelen Mobilapplikációra vonatkozó irányelvek és használati feltételek biztosította bármelyik jogorvoslati lehetőségünkkel, az nem jelenti azt, hogy lemondunk az ilyen jogainkról vagy jogorvoslati lehetőségeinkről, és azt sem jelenti, hogy Önnek nem kell teljesítenie az ilyen kötelezettségeket. Ha bármelyik nemteljesítés esetén lemondunk jogainkról és/vagy jogorvoslati lehetőségeinkről, az semelyik későbbi nemteljesítés esetére vonatkozóan nem jelent joglemondást. A jelen Mobilapplikációra vonatkozó irányelvek és használati feltételek bármelyik rendelkezésére vonatozó joglemondásunk mindaddig nem lép hatályba, amíg azt kifejezetten joglemondásként nem határozzuk meg és közöljük Önnel írásban.

 

Apple-eszközök

 

Ha a Mobilapplikációt Apple-eszközön (például iPhone, iPod, iPad eszközön) használja, akkor a fentiek mellett Ön a következőket is elfogadja:

 

 • Ön elismeri, hogy a Használati feltételek csak Önre és ránk vonatkoznak, és nem vonatkoznak az Apple Inc. (székhelye: One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA) vállalatra (a továbbiakban „Apple”);
 • a Mobilapplikáció használatára vonatkozóan Önnek adott licenc olyan át nem ruházható korlátozott licenc, amely kizárólag az Ön tulajdonában vagy irányítása alatt lévő Apple mobiltelefonos operációs rendszer (iOS) terméken engedi meg a Mobilapplikáció használatát;
 •  Ön tudomásul veszi, hogy az Apple vállalat egyáltalán nem köteles semmilyen karbantartási vagy támogatási szolgáltatást nyújtani a Mobilapplikációra vonatkozóan;
 • amennyiben a Mobilapplikáció nem felel meg valamilyen alkalmazandó szavatossági követelménynek, Ön erről értesítheti az Apple vállalatot, az Apple pedig visszatéríti Önnek a Mobilapplikáció beszerzési árát (ha van ilyen), de az Apple – az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben – nem tartozik semmilyen egyéb szavatossági kötelezettséggel a Mobilapplikációt illetően;
 • Ön tudomásul veszi, hogy nem az Apple, hanem mi vagyunk kötelesek foglalkozni a Mobilapplikációval kapcsolatban Ön vagy bármilyen harmadik fél által támasztott bármilyen igénnyel;
 • Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben egy harmadik fél azt állítja, hogy a Mobilapplikáció vagy a Mobilapplikáció Ön általi birtoklása vagy használata sérti az adott harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, az Apple nem felelős semmilyen ilyen szellemitulajdonjog-sértéssel kapcsolatos igény kivizsgálásáért, az ellene való védekezésért, a rá vonatkozó egyezség eléréséért, illetve alaptalanságának megindoklásáért;
 • Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem olyan országban lakik, amely az Egyesült Államok kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terroristákat támogató” országnak minősített, és Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormánya által összeállított tiltott vagy korlátozott felek listáján; valamint
 •  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai a Mobilapplikációra vonatkozó irányelvek és használati feltételek harmadik fél kedvezményezettjei, és hogy amikor ezeket Ön elfogadja, az Apple, mint ezek harmadik fél kedvezményezettje, jogosulttá válik arra (és úgy tekintendő, hogy ezzel a jogával élni is kíván), hogy betartassa Önnel ezek rendelkezéseit.

 

UTAZÁSÉRTÉKESÍTŐ
 
A Hotels.com az alábbi államok mindegyikében regisztrált utazásértékesítő:
Kalifornia – regisztrációs szám: 2083949-50 
Florida – regisztrációs szám: ST-36670 
Hawaii – regisztrációs szám: TAR 7105
Iowa – regisztrációs szám: 862 
Nevada – regisztrációs szám: 2007-0019
Kaliforniában az utazásértékesítőkénti regisztráció nem rendelkezik az állam jóváhagyásával.
 
NEW YORK ÁLLAMBELI ADÓSZÁMOK
 
A Hotels.com, L.P. adószáma New York államban 752942061, a vállalat szállásférőhely-kapacitási adóra vonatkozó adószáma New York városban 033984.
 
Ha további információkra van szüksége, kérjük, kattintson ide: New York állami tanúsítvány, New York városi tanúsítvány

 

Módosítva 2021. december 6-án

 

© 2021 Hotels.com, L.P. Minden jog fenntartva.